Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva ŽSK

Rokovací poriadok ustanovuje postup pre prípravu, zvolávanie a priebeh rokovania komisií, vrátane schvaľovania programu a uznesení, ako i postup pri ich vyhotovovaní.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.08.2012

Sekcie


Jazykové verzie webstránky