Komisie Zastupiteľstva ŽSK - 3. volebné obdobie (2009 - 2013)

Mandátová komisia

 • Predseda komisie: Ing. Jana Svrčková
 • Členovia komisie - poslanci:

Mgr. Imrich Žigo
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
Ing. Jozef Grapa
PaedDr. Andrea Šimurdová
Bc. Mária Gašicová
Ing. Miroslav Mlynár, PhD.
Milan Frič

Finančná komisia

 • Predseda komisie: Ing. Milan Litva
 • Podpredseda komisie: Ing. Alexander Lilge 
 • Členovia komisie – poslanci:

Ing. Ivan Budiak
Bc. František Poleta
Ing. Ján Blcháč, PhD.
Zdenko Kozák
Ing. Peter Weber
Ing. Michal Slašťan

 • Členovia komisie – neposlanci:

Ing. Ladislav Matejčík
Ing. Anton Báthory
Ing. Rastislav Málik
Mária Balážová
Ing. Pavol Faktor


Komisia školstva a športu

 • Predseda komisie: Mgr. Branislav Tréger, PhD.
 • Podpredseda komisie: PaedDr. Stanislav Bella
 • Členovia komisie – poslanci:

Miroslav Minárčik
MUDr. Ján Neznámy
Marián Vojtík
Milan Frič
MUDr. Robert Ficek
MUDr. Ľubomír Bažík 

 • Členovia komisie – neposlanci:

Ing. Eva Chládková
PaedDr. Juraj Hlavatý
Mgr. Igor Žiak
PaedDr. Miroslav Gandi
Mgr. Ľubomír Šteiniger

Komisia sociálnej pomoci

 • Predseda komisie: Ing. Miroslav Mlynár, PhD.
 • Podpredseda komisie: Mgr. Ing. Jozef Vražel
 • Členovia komisie – poslanci:

Ing. Jana Svrčková
MUDr. Alexander Slafkovský
MUDr. Juraj Popluhár PhD., MBA
RNDr. Anna Belousovová
prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.
Bc. Mária Gašicová

 • Členovia komisie – neposlanci:

Mgr. PhDr. Nadežda Šugrová
MUDr. Anna Baková
PhDr. Lenka Taranová
Ing. Ján Ferianc
Ing. Peter Belica


Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
 

 • Predseda komisie: RNDr. Peter Dobeš
 • Podpredseda komisie: Ing. Jozef Štrba
 • Členovia komisie - poslanci:

PaedDr. Peter Vons
Dušan Mičian
Mgr. Imrich Žigo
Ing. Viera Mazúrová
Dušan Lauko
Jozef Straka

 • Členovia komisie - neposlanci:

Mgr. Mária Klučiarová
Mgr. Ladislav Čellár
Ing. Jozef Mičieta
Jozef Cech
Ing. Peter Belinský


Komisia zdravotníctva

 • Predseda komisie: MUDr. Štefan Zelník, PhD.
 • Podpredseda komisie: MUDr. Ladislav Andreanský
 • Členovia komisie – poslanci:

MUDr. Metod Kulich
MUDr. Ivan Chaban, MPH.
MUDr. Rudolf Piták
MUDr. Jozef Kanaba
MUDr. Ján Škombár
MUDr. Vojtech Koleják
Ing. Danka Bekeová, MPH

 • Členovia komisie – neposlanci:

prof. MUDr. Beata Sániová, PhD.
PharmDr. Peter Šuška
Ing. Albín Viater
Ing. Dušan Šurina
doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH

Komisia kultúry

 • Predseda komisie: Ing. Milan Gura
 • Podpredseda komisie: Ing. Jozef Repaský
 • Členovia komisie – poslanci:

doc. Mgr. art. František Výrostko
JUDr. PhDr. Ján Podmanický
Ing. Branislav Bačík
PaedDr. Andrea Šimurdová
Ing. Ivan Šaško
Ing. Andrej Sočuvka

 • Členovia komisie – neposlanci:

doc. PhDr. Michal Kováč, CSc.
Ing. Ľubomír Bechný
Mgr. Vlasta Jančeková
Jozef Smolka
Albín Paluga

Komisia dopravy

 • Predseda komisie: Ing. Igor Choma
 • Podpredseda komisie: Ing. Jozef Grapa
 • Členovia komisie – poslanci:

Ing. Milan Vrábeľ
Ing. Miroslav Mazúr
Ing. Vladimír Macášek
Ing. Marián Masnica
Ing. Peter Caban
doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD.