Komisie Zastupiteľstva ŽSK - 2. volebné obdobie (2006 - 2009)

mandátová komisia

 • Predseda komisie:
  Ing. Juraj Marko
 • Členovia komisie - poslanci:

  RNDr. Peter Dobeš
  Mgr. Ján Kapala
  Dušan Lauko
  Ing. Tibor Mintál
  RSDr. Jozef Országh
  Ing. Štefan Pucko
  Ing. Jozef Rizman
  Ing. Jana Svrčková

Zasadnutia komisie:

finančná komisia