Komisie Zastupiteľstva ŽSK - 2. volebné obdobie (2006 - 2009)

mandátová komisia

 • Predseda komisie:
  Ing. Juraj Marko
 • Členovia komisie - poslanci:

  RNDr. Peter Dobeš
  Mgr. Ján Kapala
  Dušan Lauko
  Ing. Tibor Mintál
  RSDr. Jozef Országh
  Ing. Štefan Pucko
  Ing. Jozef Rizman
  Ing. Jana Svrčková

Zasadnutia komisie:

finančná komisia

 • Predseda komisie:
  Ing. Milan Litva
 • Členovia komisie – poslanci:

  Ing. Jozef Rizman
  Ing. Viliam Majda
  MUDr. Alexander Slafkovský
  Bc. František Poleta
  Ing. Peter Weber
  Ing. Alexander Lilge

 • Členovia komisie – neposlanci:

  Ing. Albín Viater 
  Ing. Jozef Šiškovič 
  RNDr. Ing. Marcela Dobešová
  Ing. Štefan Bučo 
  Ing. Ján Husár
  Ing. Štefan Pieš 

Zasadnutia komisie:

Uznesenie - 30.10.2009 (doc.; 187 kB) 
Uznesenie - 26.6.2009 (doc.; 151,5 kB) 
Uznesenie - 15.5.2009 (doc.; 138,5 kB) 
Uznesenie - 6.3.2009 (doc.; 156,5 kB)
Uznesenie - 22.1.2009 (doc.; 80,5 kB), VZN 2009 žiadosť (xls.; 77 kB) 
Uznesenie - 5.12.2008 (doc.; 151,5 kB) 
Uznesenie - 24.10.2008 (doc.; 113,5 kB) 
Uznesenie - 27.8.2008 (doc.; 153 kB) 
Uznesenie - 13.06. 2008 (zip; 29,5 kB)  
Uznesenie -  11.04. 2008 (doc.; 106,5 kB) , príloha č.1, príloha č.2, príloha č.3, príloha č.4, príloha č.5, príloha č.6
Uznesenie - 08.02. 2008 (doc.; 105,5 kB) 
Uznesenie - 10.12. 2007 (doc.; 106 kB) 
Uznesenie - 19.10. 2007 (doc.; 74,5 kB) 
Uznesenie - 22.08. 2007 (doc.; 110 kB) 
Uznesenie - 26.06. 2007 (doc.; 130 kB)
Príloha č. 1 - kultúra (doc.; 255 kB)
Príloha č. 2 - školstvo (doc.; 186 kB)
Príloha č. 3 - sociálne veci (doc.; 58 kB)
Príloha č. 4 - zdravotníctvo (doc.; 38,5 kB)
Príloha č. 5 - doprava (doc.; 32 kB)
Príloha č. 6 - regionálny rozvoj (doc.; 62 kB)
Príloha č. 7 - ostatné (doc.; 74 kB)
Zasadnutie - 02.05. 2007 
Zasadnutie - 07.03. 2007 
Zápisnica - 07.12. 2006 
Zápisnica - 18.10. 2006 
Zápisnica - 22.08. 2006 
Zápisnica - 21.06. 2006 
Zápisnica - 27.04. 2006

komisia školstva, mládeže, vzdelávania a športu

komisia sociálnej pomoci

komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

 • Poverený vedením komisie:
  RNDr. Peter Dobeš
 • Členovia komisie – poslanci:
  Ing. Tibor Mintál
  Ján Ondrejka
  Ing. Peter Belica
  Ing. Milan Vrábeľ
  Ing. Ivan Šaško
  JUDr. Ing. Milan Očko
 • Členovia komisie – neposlanci:
  Ing. Vladimír Šiška
  Ing. Ján Páchnik