Komisie Zastupiteľstva ŽSK - 1. volebné obdobie (2001 - 2005)

Mandátová komisia

Predseda komisie: Ing. Miroslav Višňovský

Členovia komisie - poslanci:

 • Ing. Ladislav Bevilaqua
 • Ing. Jaroslav Hus
 • Jozef Rišian
 • Ing. Jana Svrčková

Zasadnutia komisie:

Zápisnica - 08. 07. 2003 formát DOC (31 kB)formát PDF (30,84 kB)
Zápisnica - 29. 09. 2003 formát DOC (29 kB)formát PDF (24,65 kB)
Zápisnica - 06. 10. 2003 formát DOC (24,5 kB)formát PDF (22,27 kB)
Zápisnica - 17. 10. 2003 formát DOC (23 kB)formát PDF (12,8 kB)
Zápisnica - 09. 09. 2004 formát DOC (41 kB)formát PDF (35,6 kB)

Finančná komisia

Predseda komisie: Ing. Ján Husár

Členovia komisie – poslanci:

 • Ing. Jaroslav Hus
 • Ing. Alexander Lilge
 • Ing. Pavol Oparty
 • Jozef Rišian
 • Ing. Jozef Rizman

Členovia komisie – neposlanci:

 • Ing. Alexander Fogáš
 • Ing. Erika Greššová
 • Ing. Ján Ptačin
 • Ing. Anna Rašiová
 • Ing. Anna Štefanová

Zasadnutia komisie:

Zápisnica - 12. 03. 2002  formát PDF (35,6 kB)
Zápisnica - 26. 06. 2002 formát PDF (35,6 kB)
Zápisnica - 14. 08. 2002  formát PDF (35,6 kB)
Zápisnica - 11. 09. 2002  formát PDF (35,6 kB) 
Zápisnica - 16. 10. 2002  formát PDF (35,6 kB)
Zápisnica - 23. 10. 2002  formát PDF (12,8 kB)
Zápisnica - 06. 12. 2002  formát PDF (22,27 kB)
Zápisnica - 19. 02. 2003  formát PDF (24,65 kB) 
Zápisnica - 22. 04. 2003  formát PDF (30,84 kB)
Zápisnica - 21. 05. 2003   formát PDF (35,6 kB) 
Zápisnica - 18. 06. 2003   formát PDF (12,8 kB) 
Zápisnica - 13. 08. 2003  formát PDF (12,8 kB)
Zápisnica - 08. 10. 2003  formát PDF (22,27 kB) 
Zápisnica - 28. 11. 2003  formát PDF (24,65 kB)
Zápisnica - 15. 12. 2003  formát PDF (30,84 kB) 
Zápisnica - 09. 02. 2004  formát PDF (35,6 kB) 
Zápisnica - 22. 03. 2004  formát PDF (12,8 kB) 
Zápisnica - 14. 04. 2004  formát PDF (22,27 kB)
Zápisnica - 09. 06. 2004 formát PDF (30,84 kB)
Zápisnica - 11. 08. 2004 formát PDF (24,65 kB)
Zápisnica - 13. 10. 2004  formát PDF (24,65 kB)
Zápisnica - 01. 12. 2004 formát PDF (24,65 kB)
Zápisnica - 09. 02. 2005  formát PDF (24,65 kB)
Zápisnica - 13. 04. 2005  formát PDF (24,65 kB)
Zápisnica - 15. 06. 2005  formát PDF (24,65 kB)
Zápisnica - 17.08. 2005  formát PDF (24,65 kB)
Zápisnica - 20.09.2005  formát PDF (24,65 kB)
Zápisnica - 14.10.2005  formát PDF (24,65 kB)

Komisia školstva, mládeže, vzdelávania a športu

Predseda komisie: Mgr. Jozef Pauko

Členovia komisie – poslanci:  

 • Mgr. František Adamčák
 • Zdenko Kozák
 • MUDr. Alexander Slafkovský
 • Ing. Jana Svrčková
 • Mgr. Jozef Vilček

Členovia komisie – neposlanci

 • PaedDr. Stanislav Bella
 • PhDr. Viliam Dolník
 • Ing. Milan Lištiak
 • Mgr. Jozef Šugár

Zasadnutia komisie:

Zápisnica - 11. 04. 2002 formát DOC (27 kB)formát PDF (24,2 kB)
Zápisnica - 02. 05. 2002 formát DOC (40 kB)formát PDF (31,2 kB)
Zápisnica - 20. 05. 2002 formát DOC (48,5 kB)formát PDF (42,4 kB)
Zápisnica - 22. 08. 2002 formát DOC (36 kB)formát PDF (28,9 kB)
Zápisnica - 26. 09. 2002 formát DOC (31,5 kB)formát PDF (27,1 kB)
Zápisnica - 28. 11. 2002 formát DOC (121,5 kB)formát PDF (80,3 kB)
Zápisnica - 20. 02. 2003 formát DOC (49,5 kB)formát PDF (43,7 kB)
Zápisnica - 03. 04. 2003 formát DOC (75 kB)formát PDF (61,3 kB)
Zápisnica - 05. 06. 2003 formát DOC (44,5 kB)formát PDF (43 kB)
Zápisnica - 16. 06. 2003 formát DOC (39 kB)formát PDF (35,5 kB)
Zápisnica - 09. 10. 2003 formát DOC (71 kB)formát PDF (60,3 kB)
Zápisnica - 26. 11. 2003 formát DOC (34,5 kB)formát PDF (32,5 kB)
Zápisnica - 05. 02. 2004 formát DOC (60 kB)formát PDF (48,7 kB)
Zápisnica - 13. 04. 2004 formát DOC (64 kB)formát PDF (49,7 kB)
Zápisnica - 04. 06. 2004 formát DOC (101,5 kB)formát PDF (71,8 kB)
Zápisnica - 10. 08. 2004 formát DOC (61,5 kB)formát PDF (44,1 kB)
Zápisnica - 11. 10. 2004              formát PDF (44,1 kB)
Zápisnica - 14. 10. 2004              formát PDF (44,1 kB)
Zápisnica - 30. 11. 2004              formát PDF (44,1 kB)
Zápisnica - 08. 02. 2005               formát PDF (44,1 kB)
Zápisnica - 11. 04. 2005               formát PDF (44,1 kB)
Zápisnica - 14. 06. 2005              formát PDF (44,1 kB)
Zápisnica - 16.08.2005               formát PDF (44,1 kB)
Zápisnica - 12.10.2005              &