Komisie Zastupiteľstva ŽSK - 1. volebné obdobie (2001 - 2005)

Mandátová komisia

Predseda komisie: Ing. Miroslav Višňovský

Členovia komisie - poslanci:

 • Ing. Ladislav Bevilaqua
 • Ing. Jaroslav Hus
 • Jozef Rišian
 • Ing. Jana Svrčková

Zasadnutia komisie:

Zápisnica - 08. 07. 2003 formát DOC (31 kB)formát PDF (30,84 kB)
Zápisnica - 29. 09. 2003 formát DOC (29 kB)formát PDF (24,65 kB)
Zápisnica - 06. 10. 2003 formát DOC (24,5 kB)formát PDF (22,27 kB)
Zápisnica - 17. 10. 2003 formát DOC (23 kB)formát PDF (12,8 kB)
Zápisnica - 09. 09. 2004 formát DOC (41 kB)formát PDF (35,6 kB)

Finančná komisia

Predseda komisie: Ing. Ján Husár

Členovia komisie – poslanci:

 • Ing. Jaroslav Hus
 • Ing. Alexander Lilge
 • Ing. Pavol Oparty
 • Jozef Rišian
 • Ing. Jozef Rizman

Členovia komisie – neposlanci:

 • Ing. Alexander Fogáš
 • Ing. Erika Greššová
 • Ing. Ján Ptačin
 • Ing. Anna Rašiová
 • Ing. Anna Štefanová

Zasadnutia komisie:

Zápisnica - 12. 03. 2002  formát PDF (35,6 kB)
Zápisnica - 26. 06. 2002 formát PDF (35,6 kB)
Zápisnica - 14. 08. 2002  formát PDF (35,6 kB)
Zápisnica - 11. 09. 2002  formát PDF (35,6 kB) 
Zápisnica - 16. 10. 2002  formát PDF (35,6 kB)
Zápisnica - 23. 10. 2002  formát PDF (12,8 kB)
Zápisnica - 06. 12. 2002  formát PDF (22,27 kB)
Zápisnica - 19. 02. 2003  formát PDF (24,65 kB) 
Zápisnica - 22. 04. 2003  formát PDF (30,84 kB)
Zápisnica - 21. 05. 2003   formát PDF (35,6 kB) 
Zápisnica - 18. 06. 2003   formát PDF (12,8 kB) 
Zápisnica - 13. 08. 2003  formát PDF (12,8 kB)
Zápisnica - 08. 10. 2003  formát PDF (22,27 kB) 
Zápisnica - 28. 11. 2003  formát PDF (24,65 kB)
Zápisnica - 15. 12. 2003  formát PDF (30,84 kB) 
Zápisnica - 09. 02. 2004  formát PDF (35,6 kB) 
Zápisnica - 22. 03. 2004  formát PDF (12,8 kB) 
Zápisnica - 14. 04. 2004  formát PDF (22,27 kB)
Zápisnica - 09. 06. 2004 formát PDF (30,84 kB)
Zápisnica - 11. 08. 2004 formát PDF (24,65 kB)
Zápisnica - 13. 10. 2004  formát PDF (24,65 kB)
Zápisnica - 01. 12. 2004 formát PDF (24,65 kB)
Zápisnica - 09. 02. 2005  formát PDF (24,65 kB)
Zápisnica - 13. 04. 2005  formát PDF (24,65 kB)
Zápisnica - 15. 06. 2005  formát PDF (24,65 kB)
Zápisnica - 17.08. 2005  formát PDF (24,65 kB)
Zápisnica - 20.09.2005  formát PDF (24,65 kB)
Zápisnica - 14.10.2005  formát PDF (24,65 kB)

Komisia školstva, mládeže, vzdelávania a športu

Predseda komisie: Mgr. Jozef Pauko

Členovia komisie – poslanci:  

 • Mgr. František Adamčák
 • Zdenko Kozák
 • MUDr. Alexander Slafkovský
 • Ing. Jana Svrčková
 • Mgr. Jozef Vilček

Členovia komisie – neposlanci

 • PaedDr. Stanislav Bella
 • PhDr. Viliam Dolník
 • Ing. Milan Lištiak
 • Mgr. Jozef Šugár

Zasadnutia komisie:

Zápisnica - 11. 04. 2002 formát DOC (27 kB)formát PDF (24,2 kB)
Zápisnica - 02. 05. 2002 formát DOC (40 kB)formát PDF (31,2 kB)
Zápisnica - 20. 05. 2002 formát DOC (48,5 kB)formát PDF (42,4 kB)
Zápisnica - 22. 08. 2002 formát DOC (36 kB)formát PDF (28,9 kB)
Zápisnica - 26. 09. 2002 formát DOC (31,5 kB)formát PDF (27,1 kB)
Zápisnica - 28. 11. 2002 formát DOC (121,5 kB)formát PDF (80,3 kB)
Zápisnica - 20. 02. 2003 formát DOC (49,5 kB)formát PDF (43,7 kB)
Zápisnica - 03. 04. 2003 formát DOC (75 kB)formát PDF (61,3 kB)
Zápisnica - 05. 06. 2003 formát DOC (44,5 kB)formát PDF (43 kB)
Zápisnica - 16. 06. 2003 formát DOC (39 kB)formát PDF (35,5 kB)
Zápisnica - 09. 10. 2003 formát DOC (71 kB)formát PDF (60,3 kB)
Zápisnica - 26. 11. 2003 formát DOC (34,5 kB)formát PDF (32,5 kB)
Zápisnica - 05. 02. 2004 formát DOC (60 kB)formát PDF (48,7 kB)
Zápisnica - 13. 04. 2004 formát DOC (64 kB)formát PDF (49,7 kB)
Zápisnica - 04. 06. 2004 formát DOC (101,5 kB)formát PDF (71,8 kB)
Zápisnica - 10. 08. 2004 formát DOC (61,5 kB)formát PDF (44,1 kB)
Zápisnica - 11. 10. 2004              formát PDF (44,1 kB)
Zápisnica - 14. 10. 2004              formát PDF (44,1 kB)
Zápisnica - 30. 11. 2004              formát PDF (44,1 kB)
Zápisnica - 08. 02. 2005               formát PDF (44,1 kB)
Zápisnica - 11. 04. 2005               formát PDF (44,1 kB)
Zápisnica - 14. 06. 2005              formát PDF (44,1 kB)
Zápisnica - 16.08.2005               formát PDF (44,1 kB)
Zápisnica - 12.10.2005               formát PDF (44,1 kB)

Komisia sociálnej pomoci

Predseda komisie: Elena Gottasová

Členovia komisie – poslanci

 • Ing. Marián Masnica
 • Ján Ondrejka
 • Ing. Jaroslav Hus
 • Ing. Valéria Thielová
 • Ing. Miroslav Višňovský

Členovia komisie – neposlanci

 • Mgr. Zita Isteníková
 • Emília Kukučíková
 • Ing. Andrej Sočuvka
 • Ing. Jozef Vrážel
 • Alena Zlejšia

Zasadnutia komisie:

Zápisnica - 16. 04. 2002 formát DOC (23 kB)formát PDF (21,3 kB)
Zápisnica - 16. 05. 2002 formát DOC (23 kB)formát PDF (19,6 kB)
Zápisnica - 20. 06. 2002 formát DOC (34 kB)formát PDF (28 kB)
Zápisnica - 23. 08. 2002 formát DOC (35 kB)formát PDF (35,1 kB)
Zápisnica - 24. 09. 2002 formát DOC (32,5 kB)formát PDF (33,5 kB)
Zápisnica - 22. 10. 2002 formát DOC (44,5 kB)formát PDF (37,6 kB)
Zápisnica - 19. 11. 2002 formát DOC (72,5 kB)formát PDF (44,9 kB)
Zápisnica - 17. 12. 2002 formát DOC (27,5 kB)formát PDF (30,7 kB)
Zápisnica - 21. 01. 2003 formát DOC (34 kB)formát PDF (34,8 kB)
Zápisnica - 17. 02. 2003 formát DOC (33 kB)formát PDF (28,4 kB)
Zápisnica - 18. 03. 2003 formát DOC (41 kB)formát PDF (35,6 kB)
Zápisnica - 15. 04. 2003 formát DOC (40,5 kB)formát PDF (38,3 kB)
Zápisnica - 20. 05. 2003 formát DOC (38,5 kB)formát PDF (31,8 kB)
Zápisnica - 17. 06. 2003 formát DOC (37 kB)formát PDF (36 kB)
Zápisnica - 24. 07. 2003 formát DOC (30,5 kB)formát PDF (24,8 kB)
Zápisnica - 19. 08. 2003 formát DOC (40,5 kB)formát PDF (36,8 kB)
Zápisnica - 23. 09. 2003 formát DOC (41,5 kB)formát PDF (42 kB)
Zápisnica - 21. 10. 2003 formát DOC (39,5 kB)formát PDF (37,5 kB)
Zápisnica - 18. 11. 2003 formát DOC (46,5 kB)formát PDF (48 kB)
Zápisnica - 25. 11. 2003 formát DOC (29,5 kB)formát PDF (27,2 kB)
Zápisnica - 16. 12. 2003 formát DOC (27,5 kB)formát PDF (15,7 kB)
Zápisnica - 20. 01. 2004 formát DOC (38,5 kB)formát PDF (33,8 kB)
Zápisnica - 17. 02. 2004 formát DOC (39,5 kB)formát PDF (35,3 kB)
Zápisnica - 23. 03. 2004 formát DOC (34 kB)formát PDF (30,6 kB)
Zápisnica - 27. 04. 2004 formát DOC (30 kB)formát PDF (29,6 kB)
Zápisnica - 18. 05. 2004 formát DOC (35,5 kB)formát PDF (26,1 kB)
Zápisnica - 15. 06. 2004 formát DOC (39 kB)formát PDF (33,4 kB)
Zápisnica - 29. 07. 2004 formát DOC (42 kB)formát PDF (24,9 kB)
Zápisnica - 17. 08. 2004 formát DOC (34,5 kB)formát PDF (16,5 kB)
Zápisnica - 12. 10. 2004              formát PDF (16,5 kB)
Zápisnica - 16. 11. 2004               formát PDF (16,5 kB)
Zápisnica - 29. 11. 2004               formát PDF (16,5 kB)
Zápisnica - 14. 12. 2004              formát PDF (16,5 kB)
Zápisnica - 11. 01. 2005               formát PDF (16,5 kB)
Zápisnica - 08. 02. 2005               formát PDF (16,5 kB)
Zápisnica - 12. 04. 2005               formát PDF (16,5 kB)
Zápisnica - 10. 05. 2005               formát PDF (16,5 kB)
Zápisnica - 16. 06. 2005               formát PDF (16,5 kB)
Zápisnica - 09.08. 2005               formát PDF (16,5 kB)
Zápisnica - 13.09.2005               formát PDF (16,5 kB)
Zápisnica - 11.10.2005               formát PDF (16,5 kB)
Zápisnica - 25.10.2005               formát PDF (16,5 kB)

Komisia výstavby, územného plánovania a životného prostredia

Predseda komisie: Ing. Štefan Holeščák

Členovia komisie – poslanci

 • František Cabadaj
 • JUDr. Juraj Čech
 • PhDr. Michal Hanko
 • Dušan Matejka
 • Ing. Michal Slašťan
 • Ing. Ivan Šaško
 • MVDr. Ján Kubašek

Členovia komisie – neposlanci

 • Ing. Peter Rohoň
 • Július Sokol
 • Ján Škor
 • Ing. Vladimír Šiška
 • Karol Zahatlan

Zasadnutia komisie:

Zápisnica - 13. 08. 2002 formát DOC (33,5 kB)formát PDF (33,9 kB)
Zápisnica - 26. 11. 2002 formát DOC (74 kB)formát PDF (50,54 kB)
Zápisnica - 12. 02. 2003 formát DOC (32,5 kB)formát PDF (29,9 kB)
Zápisnica - 28. 05. 2003 formát DOC (31,5 kB)formát PDF (32,65 kB)
Zápisnica - 14. 08. 2003 formát DOC (45,5 kB)formát PDF (36,27 kB)
Zápisnica - 15. 10. 2003 formát DOC (58,5 kB)formát PDF (37,77 kB)
Zápisnica - 26. 11. 2003 formát DOC (30 kB)formát PDF (22,02 kB)
Zápisnica - 04. 02. 2004 formát DOC (41 kB)formát PDF (25,51 kB)
Zápisnica - 13. 04. 2004 formát DOC (65,5 kB)formát PDF (51,94 kB)
Zápisnica - 09. 06. 2004 formát DOC (40,5 kB)formát PDF (36,5 kB)
Zápisnica - 09. 08. 2004