Komisie Zastupiteľstva ŽSK - 5. volebné obdobie (2017 - 2022)

Mandátová komisia

  • Predseda komisie - JUDr. PhDr. Ján Podmanický, PhD.
  • Členovia komisie - poslanci :

Mgr. Anna Dvorščáková
Mgr. Jozef Kavecký
Ing. Peter Weber
Ing. Martin Kapitulík
PaedDr. Tomáš Zanovit
JUDr. Ľubomír Kubáň
Mgr. art. František Výrostko

Finančná komisia

  • Predseda komisie - Ing. Michal Slašťan
  • Podpredseda komisie - Ing. Martin Kapitulík
  • Členovia komisie - poslanci:

Ing. Peter Weber
Ing. Milan Laurenčík
Ing. Rudolf Urbanovič
Ing. Ján Blcháč, PhD.
Ing. Július Piták
Dušan Hrivnák

  • Členovia komisie - neposlanci :

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Mgr. Ľubomír Šteiniger
Mgr. Denis Cáder
Ing. Elena Šuteková
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.
Ing. Eva Benešová
Ladislav Zvara

Komisia školstva a športu

  • Predseda komisie - PaedDr. Ľudmila Chodelková
  • Podpredseda komisie - Mgr. Branislav Tréger, PhD.
  • Členovia komisie - poslanci:

Mgr. Anna Dvorščáková
Mgr. Štefan Kristofčák
Mgr. Róbert Kašša
PaedDr. Ľubomír Bláha
Bc. Miroslav Minárčik
PaedDr. Tomáš Zanovit
JUDr. Ľubomír Kubáň

  • Členovia komisie - neposlanci :

Mgr. Tomáš Milata
PaedDr. Stanislav Bella
Karol Čepec
Ing. Darina Čierni