Komisie Zastupiteľstva ŽSK - 5. volebné obdobie (2017 - 2022)

Mandátová komisia

 • Predseda komisie - JUDr. PhDr. Ján Podmanický, PhD.
 • Členovia komisie - poslanci : 

Mgr. Anna Dvorščáková
Mgr. Jozef Kavecký
Ing. Peter Weber
Dušan Lauko
Ing. Martin Kapitulík
PaedDr. Tomáš Zanovit
JUDr. Ľubomír Kubáň

Finančná komisia

 • Predseda komisie - Ing. Michal Slašťan
 • Podpredseda komisie - Ing. Martin Kapitulík 
 • Členovia komisie - poslanci :

Ing. Peter Weber
Ing. Milan Laurenčík
Ing. Rudolf Urbanovič
Ing. Ján Blcháč, PhD.     
Ing. Július Piták
Dušan Hrivnák

 • Členovia komisie - neposlanci :

RNDr. Ing. Marcela Dobešová
Mgr. Ľubomír Šteiniger
Mgr. Denis Cáder
Ing. Elena Šuteková
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD. 
Ing. Eva Benešová
Ladislav Zvara

Komisia školstva a športu

 • Predseda komisie - PaedDr. Ľudmila Chodelková
 • Podpredseda komisie - Mgr. Branislav Tréger, PhD.
 • Členovia komisie - poslanci:

Mgr. Anna Dvorščáková
Mgr. Štefan Kristofčák
Mgr. Róbert Kašša
PaedDr. Ľubomír Bláha
Bc. Miroslav Minárčik
PaedDr. Tomáš Zanovit
JUDr. Ľubomír Kubáň

 • Členovia komisie - neposlanci :

Mgr. Tomáš Milata
PaedDr. Stanislav Bella
Karol Čepec
Ing. Darina Čierniková
PaedDr. Mária Uličná
PaedDr. Miroslav Gándi
Mgr. Vladimír Polakovič
Vladimír Švec

Komisia sociálnej pomoci a rodiny

 • Predseda komisie - MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA
 • Podpredseda komisie - Ing. Barbora Birnerová, PhD.
 • Členovia komisie - poslanci:

Mgr. Martin Barčík
Mgr. Anna Verešová
Jozef Straka
PaedDr. Jozef Cech
MUDr. Karol Javorka, PhD.
Ing. Ľubomír Bechný

 • Členovia komisie - neposlanci :

Ľubomír Sečkár
PaedDr. Adriana Jurišová, PhD.
Doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA
PhDr. Soňa Holúbková
PhDr., PaedDr. Dušan Galbavý, PhD.
Ján Jankech

Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a životného prostredia

 • Predseda komisie - Ing. Milan Laurenčík
 • Podpredseda komisie - RNDr. Peter Dobeš
 • Členovia komisie - poslanci: 

Ing. Ján Prílepok
Mgr. Imrich Žigo
Ing. Jaroslav Rosina
Ing. Erik Gemzický, PhD.             
Dušan Mičian
Mgr. Erika Cintulová
PaedDr. Peter Vons

 • Členovia komisie - neposlanci :

Ing. Pavol Šutý
Ing. Michal Uherčík
Ing. Simeon Stančík 
Radoslav Ďuroška
PhDr. Peter Vajda
Milan Králik
PhDr. Michal Lavrík
Patrik Matištík

Komisia zdravotníctva

 • Predseda komisie - MUDr. Štefan Zelník, PhD.
 • Členovia komisie - poslanci :

MUDr. Rastislav Zanovit
MUDr. Jaroslav Barok
MUDr. Vojtech Koleják
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Ing. Martin Šenfeld, MBA
MUDr. Karol Javorka, PhD.
Ing. Ján Prílepok

 • Členovia komisie - neposlanci:

MUDr. Miroslav Obtulovič, PhD.
Mgr. Jana Papajčíková
MUDr. Rastislav Johanes, PhD.
Ing. Peter Jackulík
MUDr. Milan Galganek
Mgr. Monika Kavecká, MHA
MUDr. Ján Hruška

Komisia kultúry

 • Predseda komisie - PaedDr. Andrea Šimurdová
 • Podpredseda komisie - Mgr. Zdenko Kubáň
 • Členovia komisie - poslanci:

JUDr. Ľubomír Kubáň
Ing. Stanislav Thomka
Ing. Ľubomír Bechný
Ing. Milan Gura
doc. Mgr. art. František Výrostko
PaedDr. Jaroslav Velička
MUDr. Jozef Marec

 • Členovia komisie - neposlanci:

Mgr. Marko David, M.A. et M.A.
PaedDr. Eva Kyšková
Beáta Badibangová
JUDr. Milan Rebroš, PhD.
Mgr. art. Viliam Hriadel
Mgr. Lenka Mitrengová

Komisia dopravy

 • Predseda komisie - Mgr. Matej Fabšík
 • Podpredseda komisie - Mgr. Ján Marosz
 • Členovia komisie - poslanci:

Ing. Albín Maslaňák
Ing. Ján Bednárik
Mgr. Jozef Kavecký
Bc. Igor Janckulík
Ivan Poláček
Ing. Jozef Grapa
Dušan Lauko

 • Členovia komisie - neposlanci:

Ing. Jiří Kubáček, CSc.
doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD.
JUDr. Jozef Pajer
Mgr. Igor Hus
Mgr. Marcel Maťovčík
Ing. Miroslav Mlynár, PhD.
Michal Paška 
Ing. Ladislav Hološ

Komisia v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 • Predseda komisie - Ing. Peter Kašuba
 • Podpredseda komisie - Ing. Milan Gura
 • Členovia komisie - poslanci:

Mgr. Zdenko Kubáň
Ing. Stanislav Thomka
Ing. Barbora Birnerová, PhD.
Ing. Erik Gemzický, PhD.

 

Výpisy z písomných oznámení:

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.07.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky