Prešetrenie podnetu poslanca Ing. Ľubomíra Bechného z 26. 10. 2020 vo veci možného konfliktu záujmu poslanca.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 15.12.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky