Komisie k 5. Zastupiteľstvu ŽSK

 

  • Komisia školstva a športu
  • Komisia kultúry
  • Komisia zdravotníctva
  • Komisia sociálnej pomoci
  • Komisia dopravy
  • Komisia dopravy (19.3.2018)
  • Komisia regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a ŽP
  • Komisia financií
  • Komisia OVZ

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 03.05.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky