Komisie Zastupiteľstva ŽSK - 4. volebné obdobie (2013 - 2017)

Mandátová komisia

 • Predseda komisie - Ing. Peter Weber
 • Členovia komisie - poslanci : 

Ing. Jozef Štrba
Mgr. Imrich Žigo
JUDr. Anton Bukna
Ing. Milan Gura
PaedDr. Tomáš Zanovit
PaedDr. Andrea Šimurdová

Finančná komisia

 • Predseda komisie - Ing. Milan Litva
 • Členovia komisie - poslanci :

Ing. Ján Blcháč, PhD
Ing. Peter Weber
Ing. Michal Slašťan
Ing. Jozef Štrba
Mgr. František Poleta
Ing. Patrik Groma
Zdenko Kozák

 • Členovia komisie - neposlanci :

Mgr. Ľubomír Šteiniger
Mgr. Rastislav Ďuriník 
Ing. Anton Báthory
Ing. Veronika Vorčáková
Ing. Ladislav Matejčík

Komisia školstva a športu

 • Predseda komisie - Mgr. Branislav Tréger, PhD.
 • Podpredseda komisie - PaedDr. Ľubomír Bláha
 • Členovia komisie - poslanci:

PaedDr. Tomáš Zanovit
PaedDr. Stanislav Bella
Mgr. Štefan Kristofčák
Ing. Martin Kapitulík
Bc. Miroslav Minárčik
Mgr. Róbert Kašša

 • Členovia komisie - neposlanci :

Mgr. Martin Klimek
PaedDr. Adriana Jurišová, PhD
Ing. Jozef Korený
Ing. Silvia Púčiková
Ing. Jozef Mičieta

Komisia sociálnej pomoci

 • Predseda komisie - Mgr. Martin Barčík
 • Podpredseda komisie - Marián Vojtík
 • Členovia komisie - poslanci:

Mgr. Jozef Cech
Ing. Andrej Sočuvka
Ľubomír Sečkár
PhDr. Katarína Tomášová
MUDr. Mgr. Tatiana Červeňová, MPH, MHA
JUDr. Anton Bukna

 • Členovia komisie - neposlanci :

Bc. Mária Gašicová
PhDr. Ľubica Berníková
PhDr. Mgr. Nadežda Šugrová
Mgr. Jozef Jedinák
Slavomír Kupka

Komisia regionálneho rozvoja

 • Predseda komisie - Ing. Peter Kašuba
 • Podpredseda komisie - Mgr. Imrich Žigo
 • Členovia komisie - poslanci: 

Ing. Albín Maslaňák
PhDr. JUDr. Ján Podmanický
Ing. Ján Bednárik
Dušan Lauko
PaedDr. Peter Vons
Dušan Mičian

 • Členovia komisie - neposlanci :

Mgr. Zdenko Kubáň
PhDr. Peter Vajda
Ing. Pavol Čerňan
Mgr. Jozef Záhora
JUDr. Milan Rebroš, PhD

Komisia zdravotníctva

 • Predseda komisie - MUDr. Štefan Zelník, PhD.
 • Podpredseda komisie: MUDr. Ladislav Andreánsky
 • Členovia komisie - poslanci :

MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
MUDr. Vojtech Koleják
MUDr. Alexander Slafkovský
Mgr. Monika Kavecká, MHA, MPH
Ing. Martin Šenfeld, MBA
MUDr. Ján Neznámy
MUDr. Jozef Marec

 • Členovia komisie - neposlanci:

Ing. Dušan Šurina
Mgr. Ľudmila Mokošáková
MUDr. Milan Galganek
MUDr. Rudolf Piták
Mgr. Martina Camberová

Komisia kultúry a cestovného ruchu

 • Predseda komisie - RNDr. Peter Dobeš
 • Podpredsedníčka komisie - PaedDr. Andrea Šimudrová
 • Členovia komisie - poslanci:

Ing. Milan Gura
Ing. Jozef Repaský
PaedDr. Jaroslav Velička
Doc. Mgr.art. František Výrostko
Ing. Ivan Šaško
MUDr. Robert Ficek

 • Členovia komisie - neposlanci:

Tomáš Jedinák
Mgr. Peter Štanský
Mgr. Vlasta Jančeková
Ing. Mária Vítová, PhD.
Ing. Erik Gemzický, PhD.

Komisia dopravy

 • Predseda komisie - Ing. Igor Choma
 • Členovia komisie - poslanci:

Ing. Jozef Grapa
Ing. Peter Caban
Jozef Straka
Ing. Vladimír Macášek
Ing. Milan Vrábeľ
Ivan Poláček
Igor Janckulík

 • Členovia komisie - neposlanci:

Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD.
Ing. Ondrej Potančok
Ľubomír Záň
Ing. Ján Kadera
Ing. Miroslav Kovalčík

Komisia v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 • Predseda komisie - Mgr. František Poleta
 • Podpredseda komisie - Ing. Andrej Sočuvka
 • Členovia komisie - poslanci:

Mgr. Martin Barčík
PaedDr. Andrea Šimurdová
Ing. Milan Gura
Ing. Jozef Grapa
Dušan Lauko

Výpisy z písomných oznámení:


Spodná navigácia

Aktualizácia: 09.10.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky