Noc výskumníkov

Noc výskumníkov

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Zastupiteľstvo ŽSK

Regionálne Zastupiteľstvo zabezpečuje výkon činností a rozhoduje o kľúčových témach Žilinského samosprávneho kraja. Pôsobnosť Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja určuje zákon NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení.  Regionálny parlament je zložený z 57 zástupcov, ktorí sú volení v priamych voľbách na obdobie 4 rokov. Predseda Žilinského samosprávneho kraja je zároveň i predsedom Zastupiteľstva.

 

Elektronické služby:

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.05.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky