Zastupiteľstvo ŽSK

Regionálne Zastupiteľstvo zabezpečuje výkon činností a rozhoduje o kľúčových témach Žilinského samosprávneho kraja. Pôsobnosť Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja určuje zákon NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení.  Regionálny parlament je zložený z 57 zástupcov, ktorí sú volení v priamych voľbách na obdobie 4 rokov. Predseda Žilinského samosprávneho kraja je zároveň i predsedom Zastupiteľstva.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 06.10.2015

Sekcie


Jazykové verzie webstránky