Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Nadácia Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny a Centrum pre podporu rodiny

Nadácia ŽSK pre podporu rodiny 
Centrum pre podporu rodiny

Sú to 2 nástroje komplexnej pomoci jednotlivcom a rodinám, ktoré sa v dôsledku živelnej pohromy, závažného a náhleho ochorenia alebo tragickej udalosti nemôžu realizovať v riadnom sociálnom prostredí. Pomoc rodinám a jednotlivcom môže byť poskytovaná aj pri znížení pracovnej schopnosti živiteľa rodiny.

Nadácia svojimi zdrojmi získanými z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja bude za transparentných podmienok darcom podpory pre rodiny a jednotlivcov a bude získavať ďalšie finančné zdroje zo súkromných i verejných zdrojov.

Centrum pre podporu rodiny je pracoviskom prevencie patologických javov a  krízy v rodine, pôsobí ako poradenské centrum a centrum konkrétnej pomoci jednotlivcom a rodinám v regióne.

Sídlo Nadácie a Centra sa pripravuje v priestoroch Považskej galérie na prízemí.

Kontakt: 
PhDr. Gabriela Podolanová
e-mail:
tel.: 041 5032246


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky