Životopis

 

 • Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Gabčo, CSc.
 • Rok narodenia: 1963
 • Národnosť: slovenská
 • Trvalé bydlisko: Žilina
 • Vzdelanie: 
  1988 – 1991 - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Elektrotechnická fakulta, postgraduálne štúdium
  1982 – 1986 - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Elektrotechnická fakulta, inžinierske štúdium
 • Profesionálna kariéra:
  2017 (december) - súčasnosť - riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja
  2012 - 2017 - Maxman Consultants spol. s.r.o., Training & Development Director
  2007 - 2012 - Prosoft s.r.o., obchodný riaditeľ
  2005 - 2007 - KIA Motors Slovakia s.r.o., manažér pre tréning a rozvoj
  1993 - 2005 - Maxman Consultants spol. s.r.o., Senior Consultant, Project Manager, Solution selling specialist
  1989 - 1993 - Žilinská univerzita v Žiline, Katedra priemyselného inžinierstva, výskumný pracovník, odborný asistent
 • Absolvované vzdelávacie aktivity:
  1997 - 2017 - Licencovaný konzultant pre produkty spoločnosti Infoteam Sales Process Consulting A.G. (Switzerland). Témy: Strategic Selling, Managing Strategic Account, Initiating New Businesses, Coaching 
  2005 - Rozvojový program pre Human Resource Development pre Automotive  Industry - Nam Yang  Research Centre, Hyundai - KIA, Kórea
  1999 - Rozvoj kreativity a Riadenie zmien – certifikát z Kirton Adaption Innovation Inventory, Hatfield University, UK
  1998 - Quality Advantage, Quality Action Teams - Organizational Development Inc., Boston, USA
  1996 - 1997 - Slovak Business & Banking Advisory Centre, Boston Recovery Group
  1995 - Institute of Personnel Development, Nottingham, UK 
  1994 - 1996 - Rozvojový program pre trénerov manažmentu. Nottingham Trent University, Roffey Park Management Institute, UK
 • Zaujímavosti: 
  - ovláda anglický a ruský jazyk
  - má široké medzinárodné konzultačné skúsenosti vo veľkom počte spoločností, hlavne strojárstvo, stavebníctvo, elektrotechnika, bankovníctvo, potravinárstvo, informačné technológie, telekomunikácie
  - záľuby: hokej, tenis, elektrotechnika, plávanie