Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Životopis

 

 • Meno a priezvisko: Ing. Ladislav Gabčo, CSc.
 • Rok narodenia: 1963
 • Národnosť: slovenská
 • Trvalé bydlisko: Žilina
 • Vzdelanie: 
  1988 – 1991 - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Elektrotechnická fakulta, postgraduálne štúdium
  1982 – 1986 - Slovenská technická univerzita v Bratislave, Elektrotechnická fakulta, inžinierske štúdium
 • Profesionálna kariéra:
  2017 (december) - súčasnosť - riaditeľ Úradu Žilinského samosprávneho kraja
  2012 - 2017 - Maxman Consultants spol. s.r.o., Training & Development Director
  2007 - 2012 - Prosoft s.r.o., obchodný riaditeľ
  2005 - 2007 - KIA Motors Slovakia s.r.o., manažér pre tréning a rozvoj
  1993 - 2005 - Maxman Consultants spol. s.r.o., Senior Consultant, Project Manager, Solution selling specialist
  1989 - 1993 - Žilinská univerzita v Žiline, Katedra priemyselného inžinierstva, výskumný pracovník, odborný asistent
 • Absolvované vzdelávacie aktivity:
  1997 - 2017 - Licencovaný konzultant pre produkty spoločnosti Infoteam Sales Process Consulting A.G. (Switzerland). Témy: Strategic Selling, Managing Strategic Account, Initiating New Businesses, Coaching 
  2005 - Rozvojový program pre Human Resource Development pre Automotive  Industry - Nam Yang  Research Centre, Hyundai - KIA, Kórea
  1999 - Rozvoj kreativity a Riadenie zmien – certifikát z Kirton Adaption Innovation Inventory, Hatfield University, UK
  1998 - Quality Advantage, Quality Action Teams - Organizational Development Inc., Boston, USA
  1996 - 1997 - Slovak Business & Banking Advisory Centre, Boston Recovery Group
  1995 - Institute of Personnel Development, Nottingham, UK 
  1994 - 1996 - Rozvojový program pre trénerov manažmentu. Nottingham Trent University, Roffey Park Management Institute, UK
 • Zaujímavosti: 
  - ovláda anglický a ruský jazyk
  - má široké medzinárodné konzultačné skúsenosti vo veľkom počte spoločností, hlavne strojárstvo, stavebníctvo, elektrotechnika, bankovníctvo, potravinárstvo, informačné technológie, telekomunikácie
  - záľuby: hokej, tenis, elektrotechnika, plávanie

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky