Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

Smernice schválené v roku 2007

číslo smernice
Smernica č. 52/2007
O používaní služobných mobilných telefónov v Hlasovej Virtuálnej Privátnej Siete
(PDF, 34 kB)
Smernica č. 53/2007 - zrušená platnosť a nahradená Smernicou č. 117/2017
Postup pri poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov
Smernica č. 54/2007

O odpadovom hospodárstve a nakladaní s odpadom so zameraním na obmedzovanie znečistenia životného prostredia

Smernica č. 55/2007

O výdaji materiálu zo skladu MTZ

Smernica č. 56/2007

Postupy v prípade poškodenia zdravia a zásady poskytnutia prvej pomoci

Smernica č. 57/2007
O centrálnej úschove uzatvorených zmlúv 
Dodatok č. 1 k smernici č. 57/2007
Smernica č.58/2007
O vymáhaní spôsobenej škody a o škodovej komisií
Smernica č. 59/2007 -zrušená platnosť a nahradená Smernicou č. 79/2010
O obsluhe a využívaní dochádzkového systému
(pdf.; 65,5 kB)
Smernica č.60/2007
Pracovný poriadok Úradu Žilinského samosprávneho kraja - zrušená platnosť a nahradená Smernicou č. 86/2010
(pdf.; 232,24 kB) 
Smernica č. 61/2007 - zrušená platnosť a nahradená Smernicou č. 95/2011
O obehu účtovných dokladov
(pdf.; 425,91 kB)
Smernica č. 61/2007
O obehu účtovných dokladov - verzia EUR
Smernica č. 62/2007
Požiarny štatút Žilinského samosprávneho kraja
zrušená dňa 14.5.2010 a nahradená Smernicou č. 83/2010
Smernica č. 63/2007
Pokyn pre zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
zrušená dňa 14.5.2010 a nahradená Smernicou č. 85/2010

Smernica č. 64/2007 - zrušená 1.2.2016 a nahradená Smernicou 111/2016
O hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely na Úrade Žilinského samosprávneho kraja 
(pdf.; 77,5 kB)

Smernica č. 64/2007
O hospodárení s finančnými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely na Úrade Žilinského samosprávneho kraja - verzia EUR

Smernica č. 65/2007 - účinná od 1.1.2008
O tvorbe a použití rezervného fondu Žilinského samosprávneho kraja
(pdf.; 23 kB) 
Smernica č. 66/2007 -zrušená platnosť a nahradená Smernicou č. 98/2012
Na ochranu nefajčiarov Úradu Žilinského samosprávneho kraja
(pdf.; 344,66 kB)

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky