Smernice v roku 2009

- platnosť smernice v znení dodatkov končí 31. 01. 2010, nahradená Smernicou 81/2010