Smernice 2010

    - Dodatok č. 1 k smernici č. 82/2010

    - Dodatok č. 2 k smernici č. 82/2010

    - Dodatok č. 3 k smernici č. 82/2010

    - Dodatok č. 4 k smernici č. 82/2010

    - Dodatok č. 5 k smernici č. 82/2010

    - Dodatok č. 6 k smernici č. 82/2010

     - Dodatok č. 1 k smernici č. 81/2010 

     - Dodatok č. 2 k smernici č. 81/2010

     - Dodatok č. 3 k smernici č. 81/2010

     - Dodatok č. 4 k smernici č. 81/2010

     - Dodatok č. 5 k smernici č. 81/2010

     - Dodatok č. 6 k smernici č. 81/2010

     - Dodatok č. 7 k smernici č. 81/2010

     - Dodatok č. 8 k smernici č. 81/2010 

     - Dodatok č. 9 k smernici č. 81/2010
       

  • Smernica č. 79/2010
    o obsluhe a využívaní dochádzkového systému
  • Smernica č. 80/2010  /  Tabuľka – platná pre rok 2010
    ktorou sa určujú štandardné výdavky a štandardné príjmy na rozpočtový rok 2010 na základe zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov