Schválené v roku 2015

  • Smernica č. 107/2015 - o vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
  • Smernica č. 106/2015 - ktorou sa oznamujú zistené priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja za predchádzajúci rozpočtový rok 
    Príloha k smernici č. 106/2015 – platná pre rok 2015

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 30.12.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky