Schválené v roku 2005

číslo smernice

Smernica č.30/2005
Registratúrny poriadok a registratúrny plán Úradu Žilinského samosprávneho kraja
zrušená a nahradená Smernicou č.104/2013

Dodatky k smernici:
Dodatok č.1
Dodatok č.2
Dodatok č.3
Dodatok č.4
Dodatok č.5
Dodatok č.6 
Dodatok č.7
Dodatok č.8

Smernica č. 33/2005 
O obehu účtovných dokladov
(PDF, 145 kB) zrušená dňa 8.10.2007 a nahradená Smernicou č.61/2006

Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky