Schválené v roku 2003

číslo smernice
Smernica č. 4/2003
Vykonávanie predbežnej, priebežnej a následnej finančnej kontroly - zrušená k 1.7.2010 a nahradená Smernicou č. 87/2010
(PDF, 76 kB)
Smernica č. 5/2003
Vymáhanie spôsobenej škody a škodovej komisii
(PDF, 57 kB)
Smernica č. 7/2003
Pokyny na používanie kopírovacieho stroja RICOH
(PDF, 25 kB)

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky