Riaditeľ Úradu ŽSK

Dátum narodenia:
9. august 1972

Miesto narodenia: 
Čadca

Národnosť:
slovenská

Stav:
ženatý

Počet detí:
štyri

Trvalé bydlisko:
Čadca

Vzdelanie:

 • 2007     - Katolícka univerzita Ružomberok, Filozofická fakulta, doktorandské štúdium
 • 2002     - Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta, rigorózne skúšky
 • 2000     - Univerzita Komenského Bratislava, Filozofická fakulta
 • 1990     - Stredná ekonomická škola Čadca

 

PhDr. Pavol
HOLEŠTIAK, PhD.

kancelária riaditeľa Úradu ŽSK
Tel:
041/ 50 32 600
Fax:
041/ 50 32 602

e-mail
pavol.holestiak@zask.sk

Profesionálna kariéra:

 • od 2006 riaditeľ Úradu ŽSK
 • od 2003 Filozofická fakulta, Katolícka univerzita Ružomberok, vysokoškolský pedagóg
 • 2006 - 2010 člen Rady Slovenskej televízie, z toho dva roky jej podpredseda
 • 1990 - 2006 VÚB, a. s. Čadca, vzťahový manažér, bankový poradca, jednateľ

Samospráva:

 • 2006 poslanec Žilinského samosprávneho kraja Žilina
 • 2002 - 2010 poslanec Mestského zastupiteľstva Čadca, z toho štyri roky aj člen Mestskej rady Čadca 
 • 1994 - 1998 poslanec Obecného zastupiteľstva Zákopčie

Zaujímavosti:

 • ovláda nemecký a ruský jazyk
 • absolvoval kurzy z oblasti manažmentu, psychológie
 • od 1990 člen Matice slovenskej
 • od 2003 člen Spolku slovenských spisovateľov
 • od 2004 člen Slovenskej numizmatickej spoločnosti
 • autor kníh - Slovenské médiá v Austrálii, Slovenské médiá vo svete, Prvý prezident v slovenskej poézii, Exulant, ktorý neodišiel, Sú Kysuce súce? Dejiny svetových novinárstiev
 • držiteľ striebornej medaily a diplomu Za zásluhy o rozvoj parašutizmu na Slovensku i vo svete od Americkej asociácie výsadkárov Štefana Baniča, Dallas, Texas, USA
 • držiteľ Ceny predsedu Matice slovenskej