Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Riaditeľ Úradu ŽSK

  • Riaditeľ Úradu ŽSK riadi riaditeľov odborov. 
  • Riadi a organizačne zabezpečuje činnosť úradu. Za svoju činnosť zodpovedá predsedovi samosprávneho kraja. 
  • Prijíma potrebné opatrenia na realizáciu uznesení zastupiteľstva samosprávneho kraja. 
  • Zabezpečuje vykonanie rozhodnutí predsedu samosprávneho kraja. 
  • Podpisuje bežnú korešpondenciu úradu samosprávneho kraja. 
  • Kancelária riaditeľa Úradu ŽSK plní úlohy, ktoré súvisia s administratívnym a organizačným zabezpečením výkonu riaditeľa úradu.

Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky