Kancelária predsedu samosprávneho kraja

Kancelária predsedu ŽSK plní úlohy súvisiace s administratívnym a organizačným zabezpečením výkonu funkcie predsedu.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky