Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Kancelária predsedu samosprávneho kraja

Kancelária predsedu ŽSK plní úlohy súvisiace s administratívnym a organizačným zabezpečením výkonu funkcie predsedu.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky