Kancelária predsedu samosprávneho kraja

Kancelária predsedu ŽSK plní úlohy súvisiace s administratívnym a organizačným zabezpečením výkonu funkcie predsedu.