Štatistika zdravotníckych zariadení Žilinského kraja

Druh zdravotníckeho zariadenia Počet
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti    1400
Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti 29
Polikliniky 10
Nemocnice  7
Psychiatrické liečebne 1
Odborné liečebné ústavy 1
CPLDZ   2
LDCH  1
APS (vrátane zubno-lekárskej služby prvej pomoci) 25
Verejné lekárne 222
Pobočky verejných lekární 20
Nemocničné lekárne 7
Výdajne zdravotníckych pomôcok 22