Adresár zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

Nemocnice s poliklinikou

Polikliniky

  • Oravská poliklinika Námestovo

    Červeného