Noc výskumníkov

Noc výskumníkov

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Voľný zdravotný obvod v ŽSK

  • Voľný zdravotný obvod zubného lekára, s miestom výkonu Žilina. 
Žiadosť o pridelenie zdravotného obvodu, spolu s dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných a špecializovaných činnosti, môžete zaslať na Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, v termíne do 15 septembra 2019.
Bližšie informácie dostanete na odbore zdravotníctva ŽSK: 
č. t.: 041/5032 113, email: silvia.pekarcikova @zilinskazupa.sk  
č. t.: 041/5032 131, email: margita.bistakova @zilinskazupa.sk 


  • Voľný zdravotný obvod všeobecného lekára pre deti a dorast, s miestom výkonu Oravská Lesná a Suchá Hora (zdravotný obvod voľný od 23.8.2019).

Žiadosť o pridelenie zdravotného obvodu, spolu s dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných a špecializovaných činnosti, môžete zaslať na Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina. 
Bližšie informácie dostanete na odbore zdravotníctva ŽSK: č. t.: 041/5032 113, email: silvia.pekarcikova @zilinskazupa.sk č. t.: 041/5032 131, email: margita.bistakova @zilinskazupa.sk


Spodná navigácia

Aktualizácia: 30.08.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky