Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Voľný zdravotný obvod v ŽSK


  • Voľný zdravotný obvod všeobecného lekára pre deti a dorast, s miestom výkonu Oravská Lesná a Suchá Hora
    Žiadosť o pridelenie zdravotného obvodu, spolu s dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných a špecializovaných činnosti, môžete zaslať na Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina.
    Bližšie informácie dostanete na odbore zdravotníctva ŽSK: č. t.: 041/5032 113,
  • Voľný zdravotný obvod všeobecného lekára pre deti a dorast, s miestom výkonu Martin, od 1.1.2020.
    Žiadosť o pridelenie zdravotného obvodu, spolu s dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných a špecializovaných činnosti, môžete zaslať na Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina., v termíne do 30.11.2019.
    Bližšie informácie dostanete na odbore zdravotníctva ŽSK: č. t.: 041/5032 113, email: silvia.pekarcikova @zilinskazupa.sk č. t.: 041/5032 131, email: margita.bistakova @zilinskazupa.sk

Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.11.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky