Voľný zdravotný obvod v ŽSK

 • Voľný zdravotný obvod všeobecného lekára pre deti a dorast, s miestom výkonu Oravská Lesná (okres Námestovo) Žiadosť o pridelenie zdravotného obvodu, spolu s dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných a špecializovaných činnosti, môžete zaslať na Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina. Bližšie informácie dostanete na odbore zdravotníctva ŽSK: č. t.: 041/5032 113, email: silvia.pekarcikova @zilinskazupa.sk č. t.: 041/5032 131, email: margita.bistakova @zilinskazupa.sk
 • Voľný zdravotný obvod všeobecného lekára pre dospelých, s miestom výkonu Obec Klokočov (okres Turzovka)

  Žiadosť o pridelenie zdravotného obvodu, spolu s dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných a špecializovaných činnosti, môžete zaslať v termíne do  31.5.2020 na Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina. Bližšie informácie dostanete na odbore zdravotníctva ŽSK: č. t.: 041/5032 113, email: silvia.pekarcikova@zilinskazupa.sk č. t.: 041/5032 131, email: margita.bistakova@zilinskazupa.sk

 • Voľný zdravotný obvod zubného lekára, s miestom výkonu Liptovské Sliače (okres Ružomberok), od 1.7.2020:
  Žiadosť o pridelenie zdravotného obvodu, spolu s dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných a špecializovaných činnosti, môžete zaslať v termíne do  31.5.2020 na Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina. Bližšie informácie dostanete na odbore zdravotníctva ŽSK: č. t.: 041/5032 113, email: silvia.pekarcikova@zilinskazupa.sk č. t.: 041/5032 131, email: margita.bistakova@zilinskazupa.sk
 • Voľný zdravotný obvod všeobecného lekára pre deti a dorast, s miestom výkon Obec Lokca (okres Námestovo):

  Žiadosť o pridelenie zdravotného obvodu, spolu s dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných a špecializovaných činnosti, môžete zaslať v termíne do  9.6..2020 na Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina. Bližšie informácie dostanete na odbore zdravotníctva ŽSK: č. t.: 041/5032 113, email: č. t.: 041/5032 131, email:

 

 • Vo Voľný zdravotný obvod zubného lekára, s miestom výkonu Žilina: 
  Žiadosť o pridelenie zdravotného obvodu, spolu s dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných a špecializovaných činnosti, môžete zaslať v termíne do  9.6.2020 na Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina. Bližšie informácie dostanete na odbore zdravotníctva ŽSK: č. t.: 041/5032 113, email: č. t.: 041/5032 131, email:

Spodná navigácia

Aktualizácia: 29.05.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky