Voľný zdravotný obvod v ŽSK

 

  • Voľný zdravotný obvod všeobecného lekára pre deti a dorast, s miestom výkonu Kysucký Lieskovec (od 1.9.2020)
    Žiadosť o pridelenie zdravotného obvodu, spolu s dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných a špecializovaných činnosti, môžete zaslať na Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, v termíne do 10.8.2020. Bližšie informácie dostanete na odbore zdravotníctva ŽSK: č. t.: 041/5032 113, email: silvia.pekarcikova @zilinskazupa.sk č. t.: 041/5032 131, email: margita.bistakova @zilinskazupa.sk    
  • Voľný zdravotný obvod zubného lekára, s miestom výkonu Martin (od 1.9.2020)
    Žiadosť o pridelenie zdravotného obvodu, spolu s dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných a špecializovaných činnosti, môžete zaslať v termíne do 15.augusta 2020 na Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina. Bližšie informácie dostanete na odbore zdravotníctva ŽSK: č. t.: 041/5032 113, email: silvia.pekarcikova@zilinskazupa.sk č. t.: 041/5032 131, email: margita.bistakova@zilinskazupa.sk 

 

 

 

Spodná navigácia

Aktualizácia: 29.07.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky