Voľný zdravotný obvod v ŽSK

  • Voľný zdravotný obvod všeobecného lekára pre deti a dorast, s miestom výkonu Oravská Lesná (okres Námestovo)
    Žiadosť o pridelenie zdravotného obvodu, spolu s dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných a špecializovaných činnosti, môžete zaslať na Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina. Bližšie informácie dostanete na odbore zdravotníctva ŽSK: č. t.: 041/5032 113, email: silvia.pekarcikova @zilinskazupa.sk č. t.: 041/5032 131, email: margita.bistakova @zilinskazupa.sk

  • Voľný zdravotný obvod všeobecného lekára pre deti a dorast, s miestom výkonu Ružomberok (od 1.3.2020)
    Žiadosť o pridelenie zdravotného obvodu, spolu s dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných a špecializovaných činnosti, môžete zaslať na Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina. Bližšie informácie dostanete na odbore zdravotníctva ŽSK: č. t.: 041/5032 113, email: silvia.pekarcikova @zilinskazupa.sk č. t.: 041/5032 131, email: margita.bistakova @zilinskazupa.sk​

 

Spodná navigácia

Aktualizácia: 27.01.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky