Voľný zdravotný obvod v ŽSK

 

 • Voľný zdravotný obvod zubného lekára, s miestom výkonu Martin (od 1.7.2019)

  Žiadosť o pridelenie zdravotného obvodu, spolu s dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných a špecializovaných činnosti, môžete zaslať na Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, v termíne do  31. mája 2019.
  Bližšie informácie dostanete na odbore zdravotníctva ŽSK:
  č. t.: 041/5032 131, 5032 113, email: silvia.pekarcikova @zilinskazupa.sk
  č. t.: 041/5032 131, 5032 131, email: margita.bistakova @zilinskazupa.sk


 • Voľný zdravotný obvod zubného lekára, s miestom výkonu Varín – okres Žilina (od 1.8.2019)

  Žiadosť o pridelenie zdravotného obvodu, spolu s dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných a špecializovaných činnosti, môžete zaslať na Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, v termíne do  31.05.2019.
  Bližšie informácie dostanete na odbore zdravotníctva ŽSK:
  č. t.: 041/5032 131, 5032 113, email: silvia.pekarcikova @zilinskazupa.sk
  č. t.: 041/5032 131, 5032 131, email: margita.bistakova @zilinskazupa.sk


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.05.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky