Voľný zdravotný obvod v ŽSK


  • Voľný zdravotný obvod zubného lekára, s miestom výkonu Kysucké Nové Mesto (od 01.01.2019).
    Žiadosť o pridelenie zdravotného obvodu, spolu s dokladom o odbornej spôsobilosti  na výkon odborných pracovných a špecializovaných činnosti, môžete zaslať na Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, v termíne do   25. 11. 2018.
    Bližšie informácie dostanete na odbore zdravotníctva ŽSK:
    č. t.: 041/5032 131, 5032 130, email:   
    č. t.: 041/5032 131, 5032 131, email: 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.11.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky