Voľný zdravotný obvod v ŽSK

Voľný zdravotný obvod v odbore zubné lekárstvo,  s miestom výkonu  Námestovo. 
Žiadosť o pridelenie zdravotného obvodu, spolu s dokladom o odbornej spôsobilosti  na výkon odborných pracovných a špecializovaných činnosti, môžete zaslať na Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva, ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina, v termíne do
17. novembra  2017.
Bližšie informácie dostanete na odbore zdravotníctva ŽSK: 
č. t.: 041/5032 131, 5032 130, email:  maria.bohusova@zilinskazupa.sk  
č. t.: 041/5032 131, 5032 131, email:    

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.11.2017

Sekcie


Jazykové verzie webstránky