Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

VIATRIX, s.r.o. – MUDr. Iveta Neuschlová

Oznámenie

 

Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva Vám oznamuje, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov z ambulancie pediatrickej klinickej imunológie a alergológie spoločnosti VIATRIX, s.r.o. – MUDr. Iveta Neuschlová, je od 01.01.2017 zabezpečené nasledovne:

- pre pacientov s trvalým bydliskom okresu Čadca je poskytovanie zdravotnej starostlivosti zabezpečené na ambulancii klinickej imunológie a alergológie poskytovateľa spoločnosti REHÁKOVCI, s.r.o. – MUDr. Oľga Reháková, s miestom výkonu Palárikova 2657, 022 01 Čadca.

Pacienti sa na uvedenú ambulanciu neobjednávajú telefonicky, ale môžu prísť denne na uvedenú ambulanciu v čase od 7, 00- 7, 30 hod., s doporučením od všeobecného lekára pre deti a dorast a zdravotnou dokumentáciou, nalačno na odber krvi a vtedy dostanú termín na vyšetrenie.

 

- pre pacientov s trvalým bydliskom okresu Kysucké Nové Mesto je zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti zabezpečené na ambulancii klinickej imunológie a alergológie poskytovateľa spoločnosti KURATÍVA, s.r.o. – MUDr. Lucia Astalošová, s miestom výkonu Kukučínová 2739, 024 01 Kysucké Nové Mesto, tel. kontakt: 041/420 19 04,
- pre pacientov (vo veku do 6 rokov) s trvalým bydliskom okresu Kysucké Nové Mesto je zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti na ambulancii klinickej imunológie a alergológie poskytovateľa spoločnosti ALERGA, s.r.o. – MUDr. Katarína Hrbáňová, s miestom výkonu V. Spanyola 39, 010 01 Žilina, telef. kontakt: 
- 041/ 321 99 51.

 

Uvedeným riešením nebude dotknuté právo na výber poskytovateľa definované ustanovením § 11 odsek 6 zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení.

 

 

MUDr. Mária Bohušová 
lekár samosprávneho kraja

 

Žilinský samosprávny kraj
Odbor zdravotníctva:
Mgr. Miroslava Országhová, telef. kontakt: 041/5032 323
Mgr. Katarína Cadriková, telef. kontakt 041/5032 118


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky