VIATRIX, s.r.o. – MUDr. Iveta Neuschlová

Oznámenie

 

Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva Vám oznamuje, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov z ambulancie pediatrickej klinickej imunológie a alergológie spoločnosti VIATRIX, s.r.o. – MUDr. Iveta Neuschlová, je od 01.01.2017 zabezpečené nasledovne:

- pre pacientov s trvalým bydliskom okresu Čadca je poskytovanie zdravotnej starostlivosti zabezpečené na ambulancii klinickej imunológie a alergológie poskytovateľa spoločnosti REHÁKOVCI, s.r.o. – MUDr. Oľga Reháková, s miestom výkonu Palárikova 2657, 022 01 Čadca.

Pacienti sa na uvedenú ambulanciu neobjednávajú telefonicky, ale môžu prísť denne na uvedenú ambulanciu v čase od 7, 00- 7, 30 hod., s doporučením od všeobecného lekára pre deti a dorast a zdravotnou dokumentáciou, nalačno na odber krvi a vtedy dostanú termín na vyšetrenie.

 

- pre pacientov s trvalým bydliskom okresu Kysucké Nové Mesto je zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti zabezpečené na ambulancii klinickej imunológie a alergológie poskytovateľa spoločnosti KURATÍVA, s.r.o. – MUDr. Lucia Astalošová, s miestom výkonu Kukučínová 2739, 024 01 Kysucké Nové Mesto, tel. kontakt: 041/420 19 04,
- pre pacientov (vo veku do 6 rokov) s trvalým bydliskom okresu Kysucké Nové Mesto je zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti na ambulancii klinickej imunológie a alergológie poskytovateľa spoločnosti ALERGA, s.r.o. – MUDr. Katarína Hrbáňová, s miestom výkonu V. Spanyola 39, 010 01 Žilina, telef. kontakt: 
- 041/ 321 99 51.

 

Uvedeným riešením nebude dotknuté právo na výber poskytovateľa definované ustanovením § 11 odsek 6 zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení.

 

 

MUDr. Mária Bohušová 
lekár samosprávneho kraja

 

Žilinský samosprávny kraj
Odbor zdravotníctva:
Mgr. Miroslava Országhová, telef. kontakt: 041/5032 323
Mgr. Katarína Cadriková, telef. kontakt 041/5032 118


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky