Oznámenie

Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva Vám oznamuje, že z dôvodu zrušenia všeobecnej ambulancie pre deti a dorast prevádzkovanou spoločnosťou KardioPrakt, s.r.o., s miestom výkonu Hálkova 3, 010 01 Žilina, je od 1. septembra 2020 poskytovanie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti zabezpečené nasledovne.

- pacienti vo veku do 2 rokov boli pridelení na všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast – spol. MH-MED, s.r.o., MUDr. Martina Útla, s miestom výkonu Hálkova 3, 010 01 Žilina, telef. kontakt: 0948155729,

- pacienti vo veku od 2 rokov do 18 rokov boli pridelení na všeobecnú ambulanciu pre deti a dorast – MUDr. Katarína Holáková, s miestom výkonu V. Spanyola 43, 010 01 Žilina, telef. kontakt: 041/5110857,

- pacienti vo veku nad 18 rokov (od augusta 2001) s priezviskom so začiatočným písmenom A - L (vrátane) boli pridelení na všeobecnú ambulanciu pre dospelých spol. MUDr. Martin Tompoš, s.r.o. – MUDr. Martin Tompoš, s miestom výkonu ul. Vysokoškolákov 31, Žilina, telef. kontakt: 041/5655322, 0907358325

- pacienti vo veku nad 18 rokov (od augusta 2001) s priezviskom so začiatočným písmenom M – Ž boli pridelení na všeobecnú ambulanciu pre dospelých spol. PK med, s.r.o., - MUDr. Robert Konečný, s miestom výkonu, Vysokoškolákov 31, Žilina, telef. kontakt: 041/5627029, 0907 358 336

Zdravotná dokumentácia sa nachádza na ambulanciách uvedených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Uvedeným riešením nebude dotknuté právo na výber poskytovateľa definované ustanovením § 11 odsek 6 zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení.

PhDr. Silvia Pekarčíková, MPH v.r. riaditeľka odboru

Žilinský samosprávny kraj

Odbor zdravotníctva:

PhDr. Margita Porubčanská, MPH telef. kontakt 041/5032 162

Mgr. Katarína Cádriková, telef. kontakt 041/5032 118


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.09.2020

Sekcie


Jazykové verzie webstránky