Oznámenie

Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva Vám oznamuje, že z dôvodu zrušenia všeobecnej ambulancie pre dospelých prevádzkovanou neb. MUDr. Gabrielou Kobellovou Altmanovou bude od 1. septembra 2020 zabezpečené poskytovanie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov z uvedeného zdravotného obvodu nasledovne

- Pacienti so začiatočným písmenom priezviska A - CH (vrátane): boli pridelení na všeobecnú ambulanciu pre dospelých spol. MEDIFARMA s.r.o. - MUDr. Marta Farkašová, s miestom výkonu Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín, tel. kontakt: 043/5801541,

- Pacienti so začiatočným písmenom priezviska I - M (vrátane): boli pridelení na všeobecnú ambulanciu pre dospelých spol. HaMed s. r. o. - MUDr. Eva Hrudová, s miestom výkonu Nám. Odbojárov 1959/15, 026 01 Dolný Kubín, tel. kontakt 043/3709434,

- Pacienti so začiatočným písmenom priezviska N - Ž (vrátane): boli pridelení na všeobecnú ambulanciu pre dospelých – spol. B + P Praktik, s.r.o. - MUDr. Marián Petlák, s miestom výkonu Nemocničná 2904/4A, 026 01 Dolný Kubín, tel. kontakt: 043/3813003.

Zdravotná dokumentácia sa nachádza na ambulanciách uvedených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Uvedeným riešením nebude dotknuté právo na výber poskytovateľa definované ustanovením § 11 odsek 6 zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení.

PhDr. Silvia Pekarčíková, MPH, v.r.

riaditeľka odboru

Žilinský samosprávny kraj

odbor zdravotníctva:

PhDr. Margita Porubčanská, MPH telef. kontakt 041/5032 162

Mgr. Katarína Cádriková, telef. kontakt 041/5032 118