OZNAM PRE POSKYTOVATEĽOV ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že bol rozposlaný e-mail poskytovateľom primárnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Žilinského kraja, ohľadne distribúcie antigenových testov s METODICKÝM POKYNOM.