MUDr. Zuzana Benkovičová - psychiatria

Oznámenie

 

Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva Vám oznamuje, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria MUDr. Zuzany Benkovičovej je od 01.01.2017 zabezpečené nasledovne:

pre pacientov, ktorí sú poistencami VšZP, a.s. je zdravotná starostlivosť zabezpečená na psychiatrickej ambulancii spoločnosti VITAWELL, s.r.o. – MUDr. Ružena Mojžišová, MUDr. Berta Skusilová, s miestom výkonu 1. mája 195/30, 03101 Liptovský Mikuláš, tel. kontakt: 044/5526086,

pre pacientov, ktorí sú poistencami zdravotnej poisťovne Dôvera, a.s. a zdravotnej poisťovne UNION, a.s. je zdravotná starostlivosť zabezpečená na psychiatrickej ambulancii Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš, tel. kontakt: ústr.044/5563111.


Uvedeným riešením nebude dotknuté právo na výber poskytovateľa definované ustanovením § 11 odsek 6 zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení.

 

MUDr. Mária Bohušová 
lekár samosprávneho kraja

Žilinský samosprávny kraj
Odbor zdravotníctva:
Mgr. Miroslava Országhová, telef. kontakt: 041/5032 323
Mgr. Katarína Cadriková, telef. kontakt 041/5032 118


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky