Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

Zadávanie ponúk do informačných systémov vo verejnom obstarávaní

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 
Mami Oci

Mami Oci

 

MUDr. Zuzana Benkovičová - psychiatria

Oznámenie

 

Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva Vám oznamuje, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria MUDr. Zuzany Benkovičovej je od 01.01.2017 zabezpečené nasledovne:

pre pacientov, ktorí sú poistencami VšZP, a.s. je zdravotná starostlivosť zabezpečená na psychiatrickej ambulancii spoločnosti VITAWELL, s.r.o. – MUDr. Ružena Mojžišová, MUDr. Berta Skusilová, s miestom výkonu 1. mája 195/30, 03101 Liptovský Mikuláš, tel. kontakt: 044/5526086,

pre pacientov, ktorí sú poistencami zdravotnej poisťovne Dôvera, a.s. a zdravotnej poisťovne UNION, a.s. je zdravotná starostlivosť zabezpečená na psychiatrickej ambulancii Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš, tel. kontakt: ústr.044/5563111.


Uvedeným riešením nebude dotknuté právo na výber poskytovateľa definované ustanovením § 11 odsek 6 zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení.

 

MUDr. Mária Bohušová 
lekár samosprávneho kraja

Žilinský samosprávny kraj
Odbor zdravotníctva:
Mgr. Miroslava Országhová, telef. kontakt: 041/5032 323
Mgr. Katarína Cadriková, telef. kontakt 041/5032 118


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky