MUDr. Ján Štalmach s miestom výkonu Ľubochňa

Oznámenie

 

Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva Vám oznamuje, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov zubnej ambulancie MUDr. Jána Štalmacha s miestom výkonu Ľubochňa 232 je zabezpečené od 1.1.2017 na zubnej ambulancii poskytovateľa MUDr. Terézie Osvaldovej s miestom výkonu Dončova 4, 034 01 Ružomberok.
Telefonický kontakt 044/ 432 3010.

S uvedeným riešením nebude dotknuté právo na výber poskytovateľa definované ustanovením §11 ods. 6 zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení.

Zdravotná dokumentácia pacientov sa nachádza na zubnej ambulancii MUDr. Terézie Osvaldovej.PhDr. Anna Majbíková, MBA
riaditeľka odboru zdravotníctva

Mgr. Katarína Cádriková, 041/ 5032 118
Mgr. Miroslava Országhová, 041 / 5032 323


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky