MUDr. Eugénia Bellová s miestom výkonu Martin

Oznámenie

 

Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva Vám oznamuje, že zdravotná starostlivosť pre pacientov zo zdravotného obvodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo MUDr. Eugénie Bellovej, s miestom výkonu ul. Kollárova č. 26, 036 01 Martin,je od 01.02 2017 zabezpečená na ambulancii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti MUDr. Anny Olajcovej, s miestom výkonu ul. Škultétyho 6, 036 01 Martin. Telef. kontakt: 0903556686.


Zdravotná dokumentácia pacientov sa nachádza na uvedenej ambulancii. 

Uvedeným riešením nebude dotknuté právo na výber poskytovateľa definované ustanovením § 11 odsek 6 zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení.

 

MUDr. Mária Bohušová 
lekár samosprávneho kraja

Žilinský samosprávny kraj
Odbor zdravotníctva:
Bc. Miroslava Országhová, telef. kontakt: 041/5032 323
Mgr. Katarína Cadriková, telef. kontakt 041/5032 118