Dr. Pavlo Grytsenko, s miestom výkonu 032 32 Východná

Oznámenie

 

 

Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva Vám oznamuje, že zdravotná starostlivosť pre pacientov zo zdravotného obvodu Važec, je zabezpečená na  zubnej ambulancii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti spoločnosti TatraDent, s.r.o. – Dr. Pavlo Grytsenko, s miestom výkonu 032 32 Východná, telefonický kontakt:0949248392.

Zdravotná dokumentácia pacientov sa nachádza na uvedenej zubnej ambulancii.

 Uvedeným riešením nebude dotknuté právo na výber poskytovateľa definované ustanovením § 11 odsek 6 zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení.

 

  

 

 

MUDr. Mária Bohušová
lekár samosprávneho kraja

 

Žilinský samosprávny kraj
Odbor zdravotníctva:
Bc. Miroslava Országhová, telef. kontakt: 041/5032 323
Mgr. Katarína Cadriková, telef. kontakt 041/5032 118