OZNAMY A AKTUALITY !!!

Oznámenia o zabezpečení poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov od poskytovateľov všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ktorí ukončili činnosť, prípadne majú pozastavené povolenie.

 • Oznam

  02.07.2021 Oznámenie o prerozdelení zdravotného obvodu MUDr. Huckovej
 • Oznam

  02.07.2021 Oznámenie o pridelení zdravotného obvodu - MUDr. Ladislav Surovka
 • Oznam

  04.02.2021 Zrušenia ambulancie zubného lekárstva poskytovateľom MUDr. Igor Platzner, s.r.o.
 • Oznámenie

  05.01.2021 Oznámenie o zabezpečení zubno-lekárskej pohotovostnej služby pre pacientov spádovej oblasti okresu ČADCA
 • Oznámenie

  17.12.2020 Zrušenie povolenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo - MUDr. Jozef Mäsiar
 • Oznámenie

  17.12.2020 Oznámenie o zmene poskytovateľa a miesta prevádzkovania ambulancie zubnolekárskej pohotovostnej služby v Žiline.
 • OZNAM PRE POSKYTOVATEĽOV ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

  14.12.2020 Dovoľujeme si Vás upozorniť, že bol rozposlaný e-mail poskytovateľom primárnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti Žilinského kraja, ohľadne distribúcie antigenových testov s METODICKÝM POKYNOM.
 • Oznámenie

  30.11.2020 O zmene poskytovateľa a miesta prevádzkovania ambulancie zubno-lekárskej pohotovostnej služby v Žiline.
 • Oznámenie

  30.10.2020 Zrušenia všeobecnej ambulancie pre deti a dorast prevádzkovanou MUDr. Danicou Mrlianovou.
 • Oznámenie

  30.10.2020 Zrušenie ambulancie zubného lekárstva MUDr. Mariána Petrovského.
 • Oznámenie

  09.09.2020 Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva Vám oznamuje, že z dôvodu zrušenia všeobecnej ambulancie zubného lekárstva poskytovateľom VK - klinik - MUDr. Oľgou Maturovou bude od 1. septembra 2020 zabezpečené poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre pacientov z uvedeného zdravotného obvodu nasledovne.
 • Oznámenie

  04.09.2020 Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva Vám oznamuje, že z dôvodu zrušenia všeobecnej ambulancie pre dospelých prevádzkovanou neb. MUDr. Gabrielou Kobellovou Altmanovou bude od 1. septembra 2020 zabezpečené poskytovanie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov z uvedeného zdravotného obvodu nasledovne
 • Oznámenie

  04.09.2020 Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva Vám oznamuje, že z dôvodu zrušenia všeobecnej ambulancie pre deti a dorast prevádzkovanou spoločnosťou KardioPrakt, s.r.o., s miestom výkonu Hálkova 3, 010 01 Žilina, je od 1. septembra 2020 poskytovanie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti zabezpečené nasledovne.
 • Oznámenie

  04.09.2020 Žilinský samosprávny kraj, odbor zdravotníctva Vám oznamuje, že z dôvodu zrušenia všeobecnej ambulancie pre deti a dorast spol. AS – MEDICA, s.r.o. – MUDr. Anna Kostrová, bude od 1. septembra 2020 zabezpečené poskytovanie všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov z uvedeného zdravotného obvodu nasledovne:
 • POZOR ZMENA

  20.12.2019 „APS“ PRE DOSPELÝCH V RUŽOMBERKU NÁJDETE NA NOVEJ ADRESE
 • Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre pacientov z obvodu MUDr. Vladimíra Hlauča

  04.10.2019 Oznámenie
 • MDDr. Linda Hanuščinová

  02.10.2019 Oznámenie
 • Všeobecná ambulancia pre deti a dorast - Oravská Lesná a Suchá Hora

  22.08.2019 Oznámenie
 • Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre pacientov z obvodu v odbore zubné lekárstvo

  03.07.2019 V Oravskom Veselom
 • Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre pacientov z obvodu

  03.07.2019 MUDr. Evy Žilinčíkovej
Strana: [1]  [2]  [3]