Zvýšenie kvalifikácie lekárov ŽSK

                   

 

Názov projektu: Zvýšenie kvalifikácie lekárov ŽSK

Kód ITMS: 26120230002

Zdroj financovania : Operačný program vzdelávanie

Celkové oprávnené výdavky : 65 423,00  EUR

Výška nenávratného finančného príspevku : 62 152,00 EUR

Výška spolufinancovania ŽSK : 3 271,00  EUR

Dátum finančného ukončenia projektu : 14.8.2009 

Cieľ projektu: 

Projekt bol zameraný na podporu vzdelávania zdravotníckych pracovníkov – lekárov, ktorí pôsobia v Žilinskom kraji. V súvislosti s reštrukturalizáciou zdravotníctva došlo k fenoménu odchodu lekárov do zahraničia za výhodnejším finančným ohodnotením, čím vznikol v Žilinskom kraji nedostatok lekárov v určitých odboroch, ako je všeobecné lekárstvo, stomatológia, anesteziológia a intenzívna medicína, klinická onkológia, klinická imunológia a alergológia. Z uvedených dôvodov vznikla potreba, chýbajúce špecializácie lekárov doplniť a stabilizovať. Projekt mal za úlohu podporiť dostupnosť komplexnosť a zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti v Žilinskom kraji. Účelom realizácie bolo doplnenie a stabilizácia chýbajúcich špecializačných odborov lekárov. 

Cieľom projektu bolo prispieť k zabezpečeniu stabilizácie lekárov v tých zdravotníckych zariadeniach, ktoré zamestnávajú zdravotníckych pracovníkov, študujúcich v špecializačnom štúdiu, čím sa zvýši bonita zdravotníckych zariadení. V súčasnom období budujú zdravotnícke zariadenia systémy kvality, kde neodmysliteľnou podmienkou sú vysoko kvalifikovaní zdravotnícki pracovníci. Dopĺňanie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov je nosnou témou tohto projektuSpodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky