Nemocnice v pôsobnosti MZ SR a MO SR

nemocnice telefón fax e-mail
 
Fakultná NsP Žilina 012 07 041/ 5110 191 041/ 7234 003
V. Spanyola 43
Ing. Igor Stalmašek
- generálny riaditeľ

Ing. Peter Braška
- ekonomický riaditeľ

MUDr. Igor Bizík
- medicínsky riaditeľ

041/ 5110 190

041/ 5110 320

041/ 5110 194

 

 


041/ 7232 330

igor.stalmasek@fnspza.sk


   

igor.bizik@fnspza.sk

 

 

 

Univerzitná nemocnica Martin 043/ 4203 315  043/ 3241 118
Kollárova 2, 036 01  Martin
MUDr. Dušan Krkoška, PhD. ,MBA
- člen štatutárneho orgánu – generálny riaditeľ
 
Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.
- člen štatutárneho orgánu – medicínsky riaditeľ

Ing. Stanislav Škorňa
- člen štatutárneho orgánu – ekonomický riaditeľ

 

sekr@unm.sk 

 

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Ul. Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok
plk. MUDr. Miroslav Angelovič
- riaditeľ
044/ 4382 600
MUDr. Ladislav Slobodník, MBA
- zástupca riaditeľa 
044/ 4382 605

ústredňa 044/ 4382 111

Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.07.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky