Polikliniky

 

POLIKLINIKA V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI ŽSK

Oravská poliklinika Námestovo
Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo
www.opnam.sk

 

NEŠTÁTNE POLIKLINIKY

Poliklinika KRANKAS, s.r.o.
Bratislavská 1, 010 01 Žilina
www.krankas.sk
Poliklinika - ŽILPO,s.r.o.  
Vysokoškolákov  31, 010 08 Žilina
www.zilpo.sk
Poliklinika MEDICENTRUM, s.r.o.
S. Sakalovej 161/16, 014 01 Bytča
041/532 22 10
Poliklinika MEDCENTRUM, s.r.o. 
J. Milca 33, 010 01 Žilina 
www.medcentrum.sk  
Poliklinika ZDRAVIE, s.r.o.
Mudroňová č.14, 036 01 Martin
www.zdraviemartin.sk
Martinská POLIKLINIKA, s.r.o.
Československej armády 3 , 036 01 Martin
043/424 11 20
www.martinskapoliklinika.sk 
ŽOS Medika, s.r.o.  
Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky
043/420 55 01, 043/420 55 03, 043/420 55 05 
Poliklinika MEDIVASA, s.r.o.
Nemocnica s poliklinikou, V. Spanyola 8187, 010 01 Žilina 
www.medivasa.sk  
 
Poliklinika ADMEUM, s.r.o.
Pavla Mudroňa 14
036 01 Martin

Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.05.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky