Nemocnice v pôsobnosti MZ SR a MO SR

nemocnice telefón fax e-mail
 
Fakultná NsP Žilina 012 07 041/ 5110 191 041/ 7234 003
V. Spanyola 43
Ing. Igor Stalmašek
- generálny riaditeľ

Ing. Peter Braška
- ekonomický riaditeľ

MUDr. Igor Bízik
- medicínsky riaditeľ

041/ 5110 190

041/ 5110 320

041/ 5110 194

 

 


041/ 7232 330

igor.stalmasek@fnspza.sk

 

Univerzitná nemocnica Martin 043/ 4203 315  043/ 3241 118
Kollárova 2, 036 01  Martin
MUDr. Dušan Krkoška, PhD. ,MBA
- člen štatutárneho orgánu – generálny riaditeľ
 
Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD.
- člen štatutárneho orgánu – medicínsky riaditeľ

Ing. Stanislav Škorňa
- člen štatutárneho orgánu – ekonomický riaditeľ

sekr@unm.sk 

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Ul. Gen. Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok
doc. MUDr. Robert Rusnák, PhD.
- riaditeľ nemocnice
044/ 4382 600

- zástupca riaditeľa 
044/ 4382 605

 

ústredňa 044/ 4382 111

Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.07.2021

Sekcie


Jazykové verzie webstránky