Plánované dovolenky a iné prekážky v prevádzkovaní lekárne v kraji