Pacient

  • Žiadosť o pridelenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
  • Usmernenie OZ pri určení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

  • VZOR pridelenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
  • Odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
  • Podania týkajúce sa zdravotnej a lekárenskej starostlivosti
  • Pas pre mŕtvolu
  • Informácie k vydávaniu pasu pre mŕtvolu