Dialyzačné strediská

Dialyzačné strediská sú zdravotnícke zariadenia ambulantnej starostlivosti špecializované na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore nefrológia, konkrétne na poskytovanie mimotelovej eliminačnej liečby renálnej insuficiencie, vrátane kontinuálnej peritoneálnej dialýzy v domácom prostredí. Zriaďujú sa samostatne alebo ako organizačná súčasť polikliník a nemocníc s poliklinikou.

V Žilinskom kraji je zriadených 9 dialyzačných stredísk , kde je zdravotná starostlivosť poskytovaná na 64 dialyzačných posteliach . Z uvedeného počtu sú 2 dialyzačné strediská štátne s celkovým počtom 15 postelí a 7 dialyzačných stredísk neštátnych s celkovým počtom postelí 49.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky