Koncepcia sociálnych služieb

Koncepcia sociálnych služieb, aktualizovaná v roku 2009 v súlade s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb (MPSVaR SR, jún 2009), napĺňa ciele a priority rozvoja sociálnych služieb.  V súlade s pripravovanou novelou zákona o sociálnych službách s predpokladanou  účinnosťou od 1. 1. 2018,  ktorá nastavuje a rieši systémovosť financovania sociálnych služieb,  pripravujeme novú Koncepciu sociálnych služieb v súlade s aktuálnymi Národnými prioritami sociálnych služieb (2015 – 2020). 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 24.09.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky