Nová web stránka

V regióne Liptova pribudlo nové zariadenie sociálnych služieb


V zmysle zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov bol Žilinským samosprávnym krajom zapísaný do registra nový subjekt na poskytovanie starostlivosti klientom v domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých s názvom „Dom Pax et Bonum“. Starostlivosť v tomto zariadení so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Kláštorná 35 sa začne poskytovať od 1. januára 2009. Zriaďovateľom je Kongregácia školských sestier sv. Františka, J. M. Hurbana 44, 010 01 Žilina. V zariadení je kapacita pripravená pre 26 klientov, v súčasnosti je naplnená 26 klientkami s celoročným pobytom.

Fotografie z exteriéru a interiéru (ubytovacej bunky - jednolôžkovej izby, spoločenskej miestnosti) Domu Pax et Bonum.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky