Aktivity reg. centra Žilina - Bánová

AKTIVITY REGIONÁLNEHO CENTRA PRE AUTISTOV V ŽILINE - BÁNOVEJ ZA MESIAC FEBRUÁR 2009

Dňa 6. februára 2009 boli skompletizované a odovzdané projekty, ktorými Domov sociálnych služieb „Život spolu“ pre deti a dospelých s autizmom reagoval na výzvu grantového systému mesta Žiliny.
 
Dňa 9.februára 2009 firma SLOVAK Manual Medicine uskutočnila, v priestoroch Regionálneho centra autistov v Žiline-Bánovej, „Preventívne vyšetrenie nožných klenieb“ podľa záujmu rodičov detí. Otlačok nohy je pri vyšetrení snímaný špeciálnou podografickou doskou, ktorá je napojená priamo na počítač. Otlačok nožnej klenby poslúži na posúdenie plochonohosti alebo vysokej nožnej klenby, ktoré patria medzi najčastejšie nálezy pri tomto vyšetrení. Z realizovaného vyšetrenia každý rodič dieťaťa obdržal lekársky posudok s ďalšími odporúčaniami. 

Dňa 13. februára 2009 sa v priestoroch Domova sociálnych služieb „Život spolu“ pre deti a dospelých s autizmom uskutočnil „Fašiangový karneval“. Tento sa nezaobišiel bez promenády masiek a karnevalových kostýmov, hudby s tancom a spevom. Nechýbali karnevalové kostýmy ako čmeliak, spiderman, mušketier, princezná, kominár, Leonardo da Vinci a iné... Pre všetkých zúčastnených boli pripravené odmeny. 

Dňa 26. februára sa v Kultúrnom dome v Turí konal už 5. ročník Žilinského Oskara, ktorý sa realizoval pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja. Každoročne sa jedná o prehliadku vystúpení domovov sociálnych služieb v žilinskom regióne. Za Domov sociálnych služieb „Život spolu“ pre deti a dospelých s autizmom, sa ako člen poroty zúčastnila Mgr.Grenčíková Andrea – riaditeľka domova sociálnych služieb „Život spolu“.