„ Človek človeku darom“

Vedieť sa vzájomne obohacovať svojimi darmi či talentami, vnášať radosť a pokoj do života mnohých ľudí môžeme rôznymi spôsobmi. Dnešná doba sa žiaľ nesie v znamení „človek človeku vlkom“ – každý sa hryzie s každým, čo vedie k sociálnej izolácii a uzatváraniu sa pred ostatnými. Osamelosť a opustenosť sa zahniezďuje v ľudských srdiečkach a niekto si pocit krivdy a osamelosti nesie v sebe celý život. Pri našej práci v CSS Letokruhy v Žiline sa s tým stretávame častejšie než v iných povolaniach.

Aj preto sme sa rozhodli, že do života seniorov, ktorí sú umiestnení v našom zariadení, vnesieme závan čerstvého vzduchu, a že ich budeme vzájomne spájať pri nejakej kreatívnej činnosti, kde budú vzájomne komunikovať, tvoriť, vymýšľať, vidieť a učiť sa niečo nové. Náš projekt sme nazvali „Človek človeku darom“. K tomu sme si prizvali na pomoc deti zo Základnej školy s materskou školou vo Višňovom pod vedením pani vychovávateliek Mgr. Zuzky Sventekovej a Mgr. Terky Tomančíkovej.

Nákup rôznych materiálov na tvorivé dielne, ako i cestovné detí dochádzajúcich do nášho zariadenia je finančne náročný ako pre naše zariadenie, tak i pre rodičov detí.Snažili sme sa preto nájsť spôsob, ako zabezpečiť plynulosť tvorivých dielní, k čomu nám pomohol „dobrý anjel“ pani Danka Michelová - ktorá pracuje v Telekome v Žiline a vyhrala pre náš spoločný projekt z Nadačného fondu Telekomu pri Nadácii Pontis v rámci grantového programu ST – Pomáhame komunite finančnú čiastku, ktorá v tomto roku pokryla značnú časť našich nákladov. Dnes konštatujeme, že dielo sa podarilo.

Spoločná práca priniesla svoje ovocie - úžasné „hendmejd“ darčeky (mydielka, liečivé balzamy, borovicové oleje, náramky, stromčeky šťastia) – pre deti, seniorov a ich blízkych, do terapeutických miestností nášho zariadenia sa nasťahovala dobrá nálada, chuť do života, radosť a nádej a nám všetkým zúčastneným na tomto projekte sa podarilo vybudovať si vzájomné a veríme, že pretrvajúce dobré vzťahy.