odbor sociálnych vecí

KROK ZA KROKOM K POSKYTOVANIU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Sociálne služby na podporu rodín ambulantnou a terénnou formou
Zabezpečovanie tlmočníckej služby Žilinským samosprávnym krajom

Kontakt - zamestnanci odboru

Kontakt - zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja

Kontakt -
Rodinné centrum pomoci ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.05.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky