odbor sociálnych vecí


KROK ZA KROKOM K POSKYTOVANIU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Sociálne služby na podporu rodín ambulantnou a terénnou formou

Hodnotenie spokojnosti s poskytovanými sociálnymi službami

Zabezpečovanie tlmočníckej služby Žilinským samosprávnym krajom

Kontakt - zamestnanci odboru

Kontakt - zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky