odbor sociálnych vecí

KROK ZA KROKOM K POSKYTOVANIU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Sociálne služby na podporu rodín ambulantnou a terénnou formou

Zabezpečovanie tlmočníckej služby Žilinským samosprávnym krajom

Kontakt - zamestnanci odboru

Kontakt - zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja

Kontakt - 
Rodinné centrum pomoci ŽSK


Spodná navigácia

Aktualizácia: 12.03.2019

Sekcie


Jazykové verzie webstránky