Zápisnice zo zasadnutí Územnej školskej rady (2015 -2019)

ROK 2018

ROK 2017

Rok 2016

Rok 2015