V Olympiáde z informatiky sa náš žiak Michal Sládeček umiestnil na 1. mieste.

Nebolo to jeho prvé víťazstvo. Už vo februári získal 1. miesto v celoslovenskej súťaži Zenit v programovaní.
Posielam Vám odkaz na článok k olympiáde:
https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Novinky/OLYMPIADU-V-INFORMATIKE-VYHRAL-ZILINCAN.alej?ind


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.10.2018

Sekcie


Jazykové verzie webstránky