Úspech žiakov SOŠ dopravnej Martin – Priekopa na krajskom festivale vedy a techniky

 

Keď sa Marek Gužík, Martin Gregor a Erik Gregor - žiaci II.A triedy Strednej odbornej školy dopravnej Martin- Priekopa zúčastnili Krajského festivalu vedy a techniky, súťažiacich tvorili predovšetkým študenti gymnázií. O to cennejšie je ich 2 miesto z 13 projektov a postup do celoštátneho kola, kde budú reprezentovať nielen školu, ale aj Žilinský samosprávny kraj..
Pri práci Osvetlenie automobilu – s pracovným názvom XEHALED ich viedla Ing. Ľ. Bednárová a pri praktickom zhotovení modelu majster OV L. Jurčacko. Cieľom práce bolo zistiť, ako vplývajú rôzne typy žiaroviek na vybíjanie autobatérie a akú majú svietivosť. Pri tomto výskume boli použité tri typy žiaroviek H7 – moderná LED a xenónová žiarovka a klasická halogénová žiarovka.
Žiaci vytvorili panel, na ktorý umiestnili žiarovky, vypínač a svorky na pripojenie meracích prístrojov - ampérmetra a voltmetra. Meranie vykonávali v priebehu niekoľkých týždňov. Pri prvých meraniach autobatériu zaťažovali jednotlivými žiarovkami 15 minút, pričom merali odberový prúd a napätie na autobatérii. Pri ďalších meraniach zaťažovali autobatériu jednu hodinu a znova merali prúd a napätie. Okrem toho merali aj svietivosť luxmetrom z rôznych vzdialeností a teplotu infračerveným teplomerom.
Spolupracovali s viacerými autoservismi, kde zisťovali, ktorá žiarovka je najviac žiadaná, najvýhodnejšia, ktorá sa najviac kazí. Vo všetkých autoservisoch im potvrdili, že klasická halogénová žiarovka je najlepšia, málo stojí, má dobrú svietivosť a aj životnosť. LED žiarovky sa v autoservisoch veľmi nepoužívajú a xenónové majú síce 8x väčšiu trvanlivosť a väčšiu svietivosť, ale sú veľmi drahé, potrebujú štartér a je potrebné ich zapísať aj do technického preukazu.
Týmito meraniami a zhodnotením ekonomického hľadiska žiaci zistili, že moderné, teraz veľmi preferované žiarovky sú pre používanie v automobile nevýhodné.
Veríme, že aj na celoslovenskom kole táto práca mladých vedcov z Turca zaujme a získa dobré umiestnenie.