Stredná odborná škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste - Celoštátne kolo 20. ročníka súťaže Zenit v strojárstve

Úspech žiaka – Mateja Beleša, ktorý je na Strednej odbornej škole strojníckej žiakom štvrtého ročníka. Žiak sa zúčastnil celoštátneho kola 20. ročníka súťaže Zenit v strojárstve v kategórii C. Kategória C bola zameraná na postup výroby strojárskeho komponentu pomocou technológií CNC. Obsadil veľmi pekné druhé miesto. Na príprave žiaka sa podieľali Ing. Milan Milučký, Bc. Richard Behúň. Vďaka patrí ZTV Ing. P. Pavlusovi, ZPV Mgr. Z. Ballayovej a firme Schaeffler Kysuce, spol. s r. o. za vytvorenie vhodných podmienok na prípravu žiaka na súťaž.

Za povšimnutie stojí odkaz :
https://spojenaskolabb.edupage.org/news/#433