Stredná odborná škola lesnícka - prvé miesto z predpisov BOZP, Medvedzie Tvrdošín

40. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl
z predpisov BOZP.


V dňoch 6. a 7. mája 2014 sa v Tatranskej Lomnici uskutočnil 40. ročník celoslovenskej súťaže žiakov stredných odborných škôl z predpisov BOZP, pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Žiaci zo Strednej odbornej školy lesníckej v Tvrdošíne - najlepší zo školského kola v zložení Patrik Čierny (3.C), Michal Chrenek (1.C) a Adam Pienčak (2.C) sa tejto súťaže zúčastnili po prvý krát. V silnej konkurencii 13 trojčlenných družstiev (39 súťažiacich) obsadil Patrik Čierny celkovo prvé miesto. Bol ocenený hodnotnou vecnou cenou. Škola sa takejto súťaže zúčastnila prvý krát a dosiahnuté výsledky žiakov nesklamali, preto všetkým zúčastneným patrí veľké ĎAKUJEM!

Ing. Viliam Gerčák, riaditeľ školy