Stredná obchodná škola v Tvrdošíne

OPRAVÁR JUNIOR 2014Žiaci zo Strednej odbornej školy lesníckej v Tvrdošíne, učebný odbor mechanik opravár pre lesné stroje a zariadenia Tomáš Litvák, Martin Šikyňa a Jakub Kovaľák z 3. ročníka, sa v dňoch 8. a 9. apríla 2014 zúčastnili medzinárodnej súťaže OPRAVÁR JUNIOR 2014. Súťaž organizovala ISŠ Vysoké nad Jizerou v ČR. Žiaci nesklamali, súťažili s veľkým nasadením, čo im v celkovom hodnotení družstiev prinieslo tretie miesto. Tomáš Litvák sa v celkovom hodnotení jednotlivcov umiestnil na štvrtom mieste. Súťažilo sa v nasledovných disciplínach:

  1. jazda zručnosti traktorom s dvojnápravovým prívesom,
  2. prezutie a vyváženie automobilového kolesa,
  3. výroba súčiastky podľa výkresu,
  4. demontáž rezacej časti a výmena reťaze na ručnej motorovej reťazovej píle,
  5. zhotovenie technického výkresu súčiastky
  6. zváranie elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére CO2.

Náročnú prípravu súťažiacich žiakov zo Strednej odbornej školy lesníckej v Tvrdošíne pre tieto disciplíny koordinoval Mgr. Ján Štech, hlavný majster odbornej výchovy. Do prípravy boli zapojení nie len majstri odbornej výchovy, ale aj učitelia odborných predmetov. Žiaci sa súťaže zúčastnili pod priamym vedením majstra OV pána Jána Rusnáka. Samotná účasť žiakov a tiež dosiahnutý výsledok v tejto súťaži prispel k propagácii nielen školy, ale aj regiónu.
Všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave a účasti žiakov na tejto súťaži,

Blahoželáme.